Thông báo đấu giá quyền sử dụng đất các lô đất tại KDC Hói Cây Sen, phường Thủy Dương, thị xã Hương Thủy, tỉnh Thừa Thiên Huế

anhlap 03/04/2018

Thông báo đấu giá quyền sử dụng đất các lô đất tại KDC Hói Cây Sen, phường Thủy Dương, thị xã Hương Thủy, tỉnh Thừa Thiên Huế

Đánh giá:

Vị trí: Mặt tiền

Quận/Huyện: Phường Thủy Dương, thị xã Hương Thủy

Loại hình: Đấu giá quyền sử dụng đất

Diện tích:

Giá từ: Liên hệ

Thông tin liên hệ: Công ty TNHH MTV dịch vụ đấu giá Chuỗi Giá Trị - 78 Bến Nghé, phường Phú Hội, TP Huế

Hotline: 02343.895.995

Email:

Liên hệ

THÔNG TIN

CÔNG TY TNHH MTV DỊCH VỤ ĐẤU GIÁ CHUỖI GIÁ TRỊ CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: 67/TB-DVĐG

Huế, ngày 30 tháng 03 năm 2018

THÔNG BÁO

Đấu giá quyền sử dụng đất 15 lô đất tại khu hạ tầng kỹ thuật khu dân cư Hói Cây Sen, phường Thủy Dương, thị xã Hương Thủy, tỉnh Thừa Thiên Huế.

 

        Trung tâm Phát triển quỹ đất thị xã Hương Thủy phối hợp với Công ty TNHH MTV dịch vụ đấu giá Chuỗi Giá Trị tổ chức đấu giá quyền sử dụng đất 15 lô đất tại khu hạ tầng kỹ thuật khu dân cư Hói Cây Sen, phường Thủy Dương, thị xã Hương Thủy, tỉnh Thừa Thiên Huế, cụ thể như sau:

       I. ĐẶC ĐIỂM QUỸ ĐẤT ĐẤU GIÁ:

       1. Tên quỹ đất: 15 lô đất tại khu hạ tầng kỹ thuật khu dân cư Hói Cây Sen, phường Thủy Dương, thị xã Hương Thủy, tỉnh Thừa Thiên Huế;

       2. Diện tích quỹ đất: là 2.588,6m2;

       3. Mục đích sử dụng đất: Đất ở;

      4. Thời hạn sử dụng đất: Lâu dài;

      5. Thông số quy hoạch: Thực hiện theo QH phân lô đã được UBND thị xã Hương Thủy phê duyệt.

     6. Hình thức sử dụng đất: Giao đất có thu tiền sử dụng đất.

     II. MỨC GIÁ KHỞI ĐIỂM ĐỂ ĐẤU GIÁ QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT:

  • Giá khởi điểm để tổ chức đấu giá quyền sử dụng đất đã bao gồm lệ phí trước bạ về đất theo qui định.
STT Ký hiệu lô đất Diện tích (m2) Khu vực/ vị trí Đơn giá khởi điểm (đồng/m2) Giá khởi điểm đấu giá quyền sử dụng đất (đồng) Bước giá
(đồng)
Tiền đặt trước (đồng/lô)  
 
1 ODT188 304,52 Vị trí 1, 2  mặt tiền đường QH rộng 18,5 m và đường QH rộng 12m 5.400.000 1.644.408.000 83.000.000 246.650.000  
2 ODT187 184,58 Vị trí 1, mặt tiền đường QH rộng 12m 4.700.000 867.526.000 44.000.000 130.000.000  
3 ODT189 150,00  

Vị trí 1, mặt tiền đường QH rộng 18,5m

 

 

 

 

 

Vị trí 1, mặt tiền đường QH rộng 18,5m

4.900.000 735.000.000 37.000.000 110.250.000  
4 ODT190 150,00 4.900.000 735.000.000 37.000.000 110.250.000  
5 ODT191 150,00 4.900.000 735.000.000 37.000.000 110.250.000  
6 ODT192 150,00 4.900.000 735.000.000 37.000.000 110.250.000  
7 ODT193 150,00 4.900.000 735.000.000 37.000.000 110.250.000  
8 ODT194 150,00 4.900.000 735.000.000 37.000.000 110.250.000  
9 ODT195 150,00 4.900.000 735.000.000 37.000.000 110.250.000  
10 ODT196 150,00 4.900.000 735.000.000 37.000.000 110.250.000  
11 ODT197 150,00 4.900.000 735.000.000 37.000.000 110.250.000  
12 ODT198 150,00 4.900.000 735.000.000 37.000.000 110.250.000  
13 ODT199 150,00 4.900.000 735.000.000 37.000.000 110.250.000  
14 ODT201 273,50 Vị trí 1, 2  mặt tiền đường QH rộng 18,5 m và đường QH rộng 12m 5.400.000 1.476.900.000 74.000.000 221.500.000  
15 ODT200 176,00 Vị trí 1, mặt tiền đường QH rộng 12m 4.700.000 827.200.000 42.000.000 124.000.000  

      III. NGƯỜI ĐƯỢC THAM GIA ĐẤU GIÁ:

      Hộ gia đình, cá nhân thuộc đối tượng được Nhà nước giao đất có thu tiền sử dụng đất theo quy định tại Điều 55 của Luật Đất đai năm 2013 có nhu cầu sử dụng đất theo mục đích sử dụng đất và cam kết sử dụng đất đúng mục đích, đúng quy hoạch đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt, đúng các quy định của Luật Đất đai 2013;

     Trong mỗi lô đất thì (01) một hộ gia đình chỉ được một cá nhân tham gia đấu giá (theo hộ khẩu).

     IV. ĐIỀU KIỆN ĐƯỢC ĐĂNG KÝ THAM GIA ĐẤU GIÁ:

    Các đối tượng quy định tại Mục III nêu trên được đăng ký tham gia đấu giá khi có đủ các điều kiện sau:

     – Có đơn đề nghị được tham gia đấu giá theo mẫu do đơn vị thực hiện cuộc đấu giá phát hành, trong đó có nội dung cam kết sử dụng đất đúng mục đích, đúng quy hoạch và đúng các quy định của Luật Đất đai năm 2013;

     – Phải thực hiện đầy đủ các thủ tục hồ sơ đăng ký tham gia đấu giá (chi tiết được ghi trong mẫu đơn được phát hành) và nộp các khoản tiền đặt trước, phí tham gia đấu giá theo quy định.

      V. PHÍ THAM GIA ĐẤU GIÁ: 500.000 đồng/lô

      VI. THỜI GIAN THAM KHẢO, CÁCH THỨC ĐĂNG KÝ THAM GIA ĐẤU GIÁ, MUA, NỘP HỒ SƠ ĐẤU GIÁ VÀ NHẬN TIỀN ĐẶT TRƯỚC:

     1. Thời gian, địa điểm xem tài sản:Từ ngày ra thông báo cho đến 11h00 ngày 04/05/2018 tại khu hạ tầng kỹ thuật khu dân cư Hói Cây Sen, phường Thủy Dương, thị xã Hương Thủy, tỉnh Thừa Thiên Huế.

     2. Thời gian, địa điểm tham khảo, mua nộp hồ sơ đấu giá:Từ ngày ra thông báo cho đến 11h00 ngày 04/05/2018 tại Công ty TNHH MTV dịch vụ đấu giá Chuỗi Giá Trị.

      3. Cách thức Đăng ký tham gia đấu giá: Hộ gia đình, cá nhân đăng ký tham gia đấu giá thông qua việc nộp hồ sơ tham gia đấu giá hợp lệ tại trụ sở Công ty TNHH MTV dịch vụ đấu giá Chuỗi Giá Trị hoặc trụ sở Trung tâm phát triển quỹ đất thị xã Hương Thủy.

      4. Thời gian, địa điểm nộp tiền đặt trước:

      –  Từ 08h00 ngày 02/05/2018 cho đến 11h00 ngày 04/05/2018 tại Công ty TNHH MTV dịch vụ đấu giá Chuỗi Giá Trị.

      – Từ 14h00 đến 17h00 ngày 03/05/2018 tại Trung tâm phát triển quỹ đất thị xã Hương Thủy.

      Khách hàng nộp tiền đặt trước bằng cách chuyển khoản vào tài khoản:

  • Số tài khoản: 55110003443345 tại Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam – Chi nhánh Thừa Thiên Huế.
  • Số tài khoản 118000137557 tại Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam – Chi nhánh Nam Thừa Thiên Huế

     VII. THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM TỔ CHỨC ĐẤU GIÁ:

    Thời gian tổ chức đấu giá: 08h00 ngày 05/05/2018.

    Địa điểm tổ chức đấu giá: tại Hội trường UBND phường Thủy Dương, thị xã Hương Thủy, tỉnh Thừa Thiên Huế.

     VIII. HÌNH THỨC ĐẤU GIÁ, PHƯƠNG THỨC ĐẤU GIÁ:

     1. Hình thức đấu giá: Đấu giá bằng cách bỏ phiếu kín trực tiếp tại cuộc đấu giátheo từng vòng đấu, liên tục cho đến khi không còn người yêu cầu đấu giá tiếp, người có mức giá trả cao nhất là người trúng đấu giá.

     2. Phương thức đấu giá: Phương thức trả giá lên.

     IX. ĐỊA CHỈ LIÊN HỆ:

     – Trung tâm Phát triển quỹ đất thị xã Hương Thủy – Phường Phú Bài, thị xã Hương Thủy, tỉnh TT Huế, số điện thoại: 02343.955.565.

     –Công ty TNHH MTV dịch vụ đấu giá Chuỗi Giá Trị – 78 Bến Nghé, phường Phú Hội, thành phố Huế, Số điện thoại: 02343.895995, Website:chuoigiatri.com.vn

 

Nơi nhận:

Cổng TTĐT tỉnh Thừa Thiên Huế;

– Đài TRT Huế;                                                                             

– Báo Thừa Thiên Huế;

– Cục Quản lý công sản- Bộ

Tài Chính (http://taisancong.vn);

– UBND thị xã Hương Thủy;

– Trung tâm Phát triển quỹ đất thị xã Hương Thủy;                                 

– UBND phường Thủy Dương;

– Niêm yết công khai nơi có tài sản BĐG;

– Niêm yết công khai tại TTĐG;

– Người tham gia đấu giá;

– Lưu VT; Hs.

 

KT. GIÁM ĐỐC

PHÓ GIÁM ĐỐC

 

 

 

Võ Văn Tùng

 

Chia sẻ bài viết NGAY!

  • Quảng cáo

  • Bài viết mới

  • Top