Đấu giá quyền sử dụng đất các lô đất tại khu dân cư thuộc khu đất ở kết hợp thương mại dịch vụ khu quy hoạch TTTM huyện Quảng Điền

anhlap 15/05/2019

Đấu giá quyền sử dụng đất các lô đất tại khu dân cư thuộc khu đất ở kết hợp thương mại dịch vụ khu quy hoạch TTTM huyện Quảng Điền

Đánh giá:

Vị trí:

Quận/Huyện: TTTM huyện Quảng Điền

Loại hình: Đấu giá quyền sử dụng đất

Diện tích:

Giá từ: Liên hệ

Thông tin liên hệ: Công ty đấu giá hợp danh Chuỗi Giá Trị - Tầng 7, 78 Bến Nghé, phường Phú Hội, thành phố Huế

Hotline: 02343.895995

Email:

Liên hệ

THÔNG TIN

CÔNG TY ĐẤU GIÁ HỢP DANHCHUỖI GIÁ TRỊ CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: 119/TB-DVĐG

Huế, ngày 13 tháng 5 năm 2019

THÔNG BÁO

Về việc đấu giá quyền sử dụng đất các lô đất tại khu dân cư thuộc khu đất ở kết hợp thương mại dịch vụ khu quy hoạch TTTM huyện Quảng Điền

      Trung tâm Phát triển quỹ đất huyện Quảng Điền phối hợp với Công ty đấu giá hợp danh Chuỗi Giá Trị tổ chức đấu giá quyền sử dụng đất các lô đất tại khu dân cư thuộc khu đất ở kết hợp thương mại dịch vụ khu quy hoạch TTTM huyện Quảng Điền, cụ thể như sau:

      II. ĐẶC ĐIỂM QUỸ ĐẤT ĐẤU GIÁ:

      1. Tên quỹ đất: 7 lô đất tại khu dân cư thuộc khu đất ở kết hợp thương mại dịch vụ khu quy hoạch TTTM huyện Quảng Điền.

      2. Diện tích: từ 90 m2 đến 330 m2

      3. Mục đích sử dụng đất: Đất ở;

      4. Thời hạn sử dụng đất: Lâu dài;

      II. MỨC GIÁ KHỞI ĐIỂM, TIỀN ĐẶT TRƯỚC, BƯỚC GIÁ:

Stt Ký hiệu lô đất
hiệu
thửa
đất
Tờ
bản
đồ
số
Diện tích (m2) Khu vực/ Vị trí Đơn giá
(đồng/m2)
Giá khởi điểm (đồng/lô ) Tiền đặt trước (đồng) Bước giá (đồng )
Khu dân cư thuộc khu đất ở kết hợp thương mại dịch vụ Khu quy hoạch TTTM huyện
1 A7 T451 21 286,6

Vị trí 2, đường Nguyễn Vịnh 1.A

2.200.000 630.520.000 70.000.000 19.000.000
2 A8 T452 21 308,7 2.200.000 679.140.000 70.000.000 20.000.000
3 A9 T453 21 330,0 2.400.000 792.000.000 70.000.000 24.000.000
4 B14 T484 21 90,0 3.000.000 270.000.000 41.000.000 14.000.000
5 B15 T485 21 90,0 3.000.000 270.000.000 41.000.000 14.000.000
6 B16 T486 21 90,0 3.000.000 270.000.000 41.000.000 14.000.000
7 B17 T487 21 97,5 3.200.000 312.000.000 41.000.000 16.000.000

CỘNG

3.223.660.000

      III. NGƯỜI ĐƯỢC THAM GIA ĐẤU GIÁ:

      Hộ gia đình, cá nhân thuộc đối tượng được Nhà nước giao đất có thu tiền sử dụng đất theo quy định tại Điều 55 của Luật Đất đai năm 2013 có nhu cầu sử dụng đất theo mục đích sử dụng đất và cam kết sử dụng đất đúng mục đích, đúng quy hoạch đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt, đúng các quy định của Luật Đất đai 2013;

      Trong mỗi lô đất thì (01) một hộ gia đình chỉ được một cá nhân tham gia đấu giá.

      IV. ĐIỀU KIỆN ĐƯỢC ĐĂNG KÝ THAM GIA ĐẤU GIÁ:

      Các đối tượng quy định tại Mục III nêu trên được đăng ký tham gia đấu giá khi có đủ các điều kiện sau:

      – Có đơn đề nghị được tham gia đấu giá theo mẫu do đơn vị thực hiện cuộc đấu giá phát hành, trong đó có nội dung cam kết sử dụng đất đúng mục đích, đúng quy hoạch và đúng các quy định của Luật Đất đai năm 2013;

      – Phải thực hiện đầy đủ các thủ tục hồ sơ đăng ký tham gia đấu giá (chi tiết được ghi trong mẫu đơn được phát hành) và nộp các khoản tiền đặt trước, tiền mua hồ sơ tham gia đấu giá theo quy định.

     V.  TIỀN MUA HỒ SƠ THAM GIA ĐẤU GIÁ:

      – Lô đất có giá trị từ 200 triệu đồng đến 500 triệu đồng: 200.000 đồng/hồ sơ

      – Lô đất có giá trị từ trên 500 triệu đồng:                         500.000 đồng/hồ sơ

      VI. THỜI GIAN THAM KHẢO, CÁCH THỨC ĐĂNG KÝ THAM GIA ĐẤU GIÁ, MUA, NỘP HỒ SƠ ĐẤU GIÁ VÀ NHẬN TIỀN ĐẶT TRƯỚC:

      1.Thời gian, địa điểm xem tài sản:Từ ngày ra thông báo cho đến 16h30 ngày 12/6/2019 tại khu dân cư thuộc khu đất ở kết hợp thương mại dịch vụ khu quy hoạch TTTM huyện Quảng Điền.

      2. Thời gian, địa điểm tham khảo hồ sơ đấu giá:Từ ngày ra thông báo cho đến 16h30 ngày 12/6/2019 tại Công ty đấu giá hợp danh Chuỗi Giá Trị.

      3. Cách thức Đăng ký tham gia đấu giá: Hộ gia đình, cá nhân đăng ký tham gia đấu giá thông qua việc nộp hồ sơ tham gia đấu giá hợp lệ tại trụ sở Công ty đấu giá hợp danh Chuỗi Giá Trị hoặc Trung tâm phát triển quỹ đất huyện Quảng Điền.

      4. Thời gian, địa điểm mua và nộp hồ sơ đấu giá:

      -Tại Công ty đấu giá hợp danh Chuỗi Giá Trị: Từ ngày ra thông báo cho đến 16h30 ngày 12/6/2019.

      – Tại Trung tâm phát triển quỹ đất huyện Quảng Điền: từ 08h00 đến 11h00 ngày 12/6/2019.

      5. Thời gian, địa điểm nộp tiền đặt trước: Từ 8h00 ngày 12/6/2019 đến 16h30 ngày 14/6/2019.

      Khách hàng nộp tiền đặt trước bằng cách chuyển khoản hoặc nộp tiền vào tài khoản của Công ty đấu giá hợp danh Chuỗi Giá Trị:

      – Số tài khoản: 55110003443345 tại Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam – Chi nhánh Thừa Thiên Huế.

      – Số tài khoản 118000137557 tại Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam – Chi nhánh Nam Thừa Thiên Huế.

      – Số tài khoản 0161001697979 tại Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam- Chi nhánh Huế

      VII. THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM TỔ CHỨC ĐẤU GIÁ:

      Thời gian tổ chức đấu giá: 08h00 ngày 15/6/2019.

      Địa điểm tổ chức đấu giá: tại hội trường Trung tâm bồi dưỡng chính trị huyện Quảng Điền – Số 22 đường Nguyễn Vịnh, thị trấn Sịa.

      VIII. HÌNH THỨC ĐẤU GIÁ, PHƯƠNG THỨC ĐẤU GIÁ:

      1. Hình thức đấu giá: Đấu giá bằng cách bỏ phiếu kín trực tiếp tại cuộc đấu giá theo từng vòng đấu, liên tục cho đến khi không còn người yêu cầu đấu giá tiếp, người có mức giá trả cao nhất là người trúng đấu giá.

      2. Phương thức đấu giá: Phương thức trả giá lên.

      IX. ĐỊA CHỈ LIÊN HỆ:

      – Trung tâm Phát triển quỹ đất huyện Quảng Điền – thị trấn Sịa, huyện Quảng Điền, tỉnh Thừa Thiên Huế, Số điện thoại: 0234.3566607.

      – Công ty đấu giá hợp danh Chuỗi Giá Trị – 78 Bến Nghé, phường Phú Hội, thành phố Huế, Số điện thoại: 02343.895.995, Website:chuoigiatri.com.vn

 

Nơi nhận:

Cổng TTĐT tỉnh Thừa Thiên Huế;

– Đài TRT Huế;                                                                             

– Báo Thừa Thiên Huế;

– Cục Quản lý công sản- Bộ

Tài Chính (http://taisancong.vn);

– Trung tâm Phát triển quỹ đất huyện Quảng Điền;

– Website:batdongsan.thuathienhue.gov.vn;                                 

– UBND huyện Quảng Điền;

– UBND thị trấn Sịa;

– Niêm yết công khai nơi có tài sản BĐG;

– Niêm yết công khai tại TTĐG;

– Người tham gia đấu giá;

– Lưu VT; Hs.

KT. GIÁM ĐỐC

PHÓ GIÁM ĐỐC

 

 

 

Võ Văn Tùng

 

 

 

 

Chia sẻ bài viết NGAY!

  • Quảng cáo

  • Bài viết mới

  • Top