Thông báo đấu giá tài sản là Hệ thống X-Quang KTS TITAN 2000 DUAL

anhlap 04/08/2017

Thông báo đấu giá tài sản là Hệ thống X-Quang KTS TITAN 2000 DUAL

Đánh giá:

Vị trí:

Quận/Huyện: TP Huế

Loại hình: Đấu giá

Diện tích:

Giá từ: 752.374.321 đồng

Thông tin liên hệ: Công ty TNHH MTV dịch vụ đấu giá Chuỗi Giá Trị - 78 Bến Nghé, phường Phú Hội, TP Huế

Hotline: 02343.895.995

Email:

Liên hệ

THÔNG TIN

CÔNG TY TNHH MTV DỊCH VỤ ĐẤU GIÁ CHUỖI GIÁ TRỊ CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: 110/TB-DVĐG

Huế, ngày 31 tháng 07 năm 2017

THÔNG BÁO

Về việc đấu giá tài sản là Hệ thống X-Quang KTS TITAN 2000 DUAL

 

         Chi cục Thi hành án dân sự thành phố Huế phối hợp với Công ty TNHH MTV dịch vụ đấu giá Chuỗi Giá Trị tổ chức đấu giá tài sản là Hệ thống X-Quang KTS TITAN 2000 DUAL.

      I. Giới thiệu tài sản đấu giá, tiền đặt trước:

      1. Tài sản đấu giá: Hệ thống X-Quang KTS TITAN 2000 DUAL.

      – Model: TITAN 2000 DUAL.

     – Xuất xứ: Hàn Quốc.

     – Hãng sản xuất: COMED;

     – Năm sản xuất: 2010.

     – Chứng chỉ chất lượng ISO, CE, đưa vào sử dụng từ tháng 05/2011.

     – Chất lượng còn lại 60%.

     2. Giá khởi điểm, tiền đặt trước, bước giá:

    a. Giá khởi điểm : 752.374.321 đồng

(Bằng chữ: Bảy trăm năm mươi hai triệu, ba trăm bảy mươi bốn ngàn, ba trăm hai mươi mốt đồng)

    b. Tiền đặt trước: 70.000.000 đồng

     Khách hàng nộp tiền đặt trước bằng cách chuyển khoản vào tài khoản số Số tài khoản: 118000137557 tại Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam- Chi nhánh Nam Thừa Thiên Huế.

     II. TIỀN MUA HỒ SƠ ĐẤU GIÁ, BƯỚC GIÁ:

  1. Tiền mua hồ sơ đấu giá: 500.000 đồng
  2. Bước giá: 30.000.000 đồng

     III. ĐIỀU KIỆN ĐƯỢC ĐĂNG KÝ THAM GIA ĐẤU GIÁ:

     Các tổ chức, cá nhân trong nước được đăng ký tham gia đấu giá khi có đủ các điều kiện sau:

     – Có đủ năng lực tài chính để đăng ký tham gia đấu giá;

    – Có đơn đề nghị được tham gia đấu giá theo mẫu do đơn vị thực hiện cuộc đấu giá phát hành.

    – Phải thực hiện đầy đủ các thủ tục hồ sơ đăng ký tham gia đấu giá (chi tiết được ghi trong mẫu đơn được phát hành) và nộp các khoản tiền đặt trước, phí tham gia đấu giá theo quy định.

      IV. THỜI GIAN THAM KHẢO, CÁCH THỨC ĐĂNG KÝ THAM GIA ĐẤU GIÁ, MUA, NỘP HỒ SƠ ĐẤU GIÁ VÀ NHẬN TIỀN ĐẶT TRƯỚC:

       1.Thời gian, địa điểm xem tài sản:Từ ngày ra thông báo cho đến 11 giờ 00 ngày 30/08/2017 tại Công ty TNHH MTV Trung tâm chẩn đoán y khoa HvT số 187 Điện Biên Phủ, phường Trường An, thành phố Huế.

      2. Thời gian, địa điểm tham khảo, mua hồ sơ:Từ ngày ra thông báo cho đến 11 giờ 00 ngày 30/08/2017 tại Công ty TNHH MTV dịch vụ đấu giá Chuỗi Giá Trị.

     3. Cách thức Đăng ký tham gia đấu giá: Tổ chức, cá nhân đăng ký tham gia đấu giá thông qua việc nộp hồ sơ tham gia đấu giá hợp lệ tại trụ sở Công ty TNHH MTV dịch vụ đấu giá Chuỗi Giá Trị.

     4. Thời gian, địa điểmnộp hồ sơ tham gia đấu giá và tiền đặt trước:Từ 08 giờ 00 ngày 28/08/2017 cho đến 11 giờ 00 ngày 30/08/2017 tại Công ty TNHH MTV dịch vụ đấu giá Chuỗi Giá Trị.

     V. THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM TỔ CHỨC ĐẤU GIÁ:

     Thời gian tổ chức đấu giá: 08 giờ 00 ngày 31/08/2017

     Địa điểm tổ chức đấu giá: tại Hội trường Công ty TNHH MTV dịch vụ đấu giá Chuỗi Giá Trị.

     VI. HÌNH THỨC ĐẤU GIÁ, PHƯƠNG THỨC ĐÁU GIÁ:

  1. Hình thức đấu giá: Đấu giá bằng cách bỏ phiếu kín trực tiếp tại cuộc đấu giá theo từng vòng đấu, liên tục cho đến khi không còn người yêu cầu đấu giá tiếp, người có mức giá trả cao nhất là người trúng đấu giá.
  2. Phương thức đấu giá: Phương thức trả giá lên.

      VII. ĐỊA CHỈ LIÊN HỆ:

     –  Chi cục Thi hành án dân sự thành phố Huế – Khu quy hoạch Nam Vỹ Dạ, phường Vỹ Dạ, thành phố Huế.

     – Công ty TNHH MTV dịch vụ đấu giá Chuỗi Giá Trị – 78 Bến Nghé, phường Phú Hội, thành phố Huế, Số điện thoại: 02343.895.995, Website:chuoigiatri.com.vn

 

Nơi nhận:

Cổng TTĐT tỉnh Thừa Thiên Huế;

– Chi cục thi hành án dân sự thành phố Huế;

– Viện kiểm sát nhân dân Tp Huế;

– UBND phường Trường An;

– NH TMCP Xuất nhập khẩu Việt Nam – CN Huế;

– Công ty TNHH MTV TT chẩn đoán y khoa HvT;

– Người có quyền, lợi ích liên quan;

– Niêm yết công khai nơi có tài sản BĐG;

– Niêm yết công khai tại TTĐG;

– Người tham gia đấu giá;

– Lưu VT; Hs.

KT. GIÁM ĐỐC

PHÓ GIÁM ĐỐC

 

 

 

Võ Văn Tùng

 

Chia sẻ bài viết NGAY!

  • Quảng cáo

  • Bài viết mới

  • Top