Thông báo bán đấu giá Hệ thống X-Quang KTS TITAN 2000 DUAL

anhlap 16/05/2017

Thông báo bán đấu giá Hệ thống X-Quang KTS TITAN 2000 DUAL

Đánh giá:

Vị trí:

Quận/Huyện: TP Huế

Loại hình: Bán đấu giá

Diện tích:

Giá từ: 898.679.313 đồng

Thông tin liên hệ: Công ty TNHH MTV dịch vụ đấu giá Chuỗi Giá Trị

Hotline: 02343.895.995

Email:

Liên hệ

THÔNG TIN

 

CÔNG TY TNHH MTV DỊCH VỤ ĐẤU GIÁ CHUỖI GIÁ TRỊ CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: 62/TB-DVĐG

Huế, ngày 10 tháng 05 năm 2017

THÔNG BÁO

Về việc bán đấu giá tài sản là Hệ thống X-Quang KTS TITAN 2000 DUAL

 

Chi cục Thi hành án dân sự thành phố Huế phối hợp với Công ty TNHH MTV dịch vụ đấu giá Chuỗi Giá Trị tổ chức bán đấu giá tài sản là Hệ thống X-Quang KTS TITAN 2000 DUAL.

 1. Giới thiệu tài sản bán đấu giá, tiền đặt trước, phí tham gia đấu giá, bước giá:
 2. Tài sản bán đấu giá: Hệ thống X-Quang KTS TITAN 2000 DUAL.

– Model: TITAN 2000 DUAL.

– Xuất xứ: Hàn Quốc.

– Hãng sản xuất: COMED;

– Năm sản xuất: 2010.

– Chứng chỉ chất lượng ISO, CE, đưa vào sử dụng từ tháng 05/2011.

Chất lượng còn lại 60%.

 1. Giá khởi điểm, tiền đặt trước, bước giá:

– Giá khởi điểm của giá trị tài sản trên đất:  898.679.313 đồng (Tám trăm chín mươi tám triệu, sáu trăm bảy mươi chín ngàn, ba trăm mười ba đồng)

– Tiền đặt trước : 130.000.000 đồng  (Một trăm ba mươi triệu đồng chẵn).

– Bước giá         :   30.000.000 đồng  (Ba mươi triệu đồng chẵn)

Tiền đặt trước nộp vào tài khoản của Công ty TNHH MTV dịch vụ đấu giá Chuỗi Giá Trị

 • Số tài khoản:010.002.139.425 tại Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam – Chi nhánh Nam Thừa Thiên Huế
 • Số tài khoản: 1001.697979 tại Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam – Huế.
 1. Phí tham gia đấu giá: 500.000 đồng.

III. Thời gian, địa điểm xem tài sản, nhận hồ sơ và thu tiền đặt trước:

 1. Thời gian tham khảo hồ sơ và xem tài sản: từ ngày ra thông báo đến 11h00 ngày 23/06/2017.
 2. Địa điểm xem tài sản: Công ty TNHH MTV Trung tâm chẩn đoán y khoa HvT tại số 187 Điện Biên Phủ, phường Trường An, thành phố Huế.
 3. Thời gian nhận hồ sơ tham gia đấu giá và tiền đặt trước: từ 7h30 ngày 20/06/2017 đến 11h00 ngày 23/06/2017.
 4. Thời gian, địa điểm tổ chức bán đấu giá:

– Thời gian tổ chức bán đấu giá: Vào lúc 08 giờ 30 phút ngày 26/06/2017

– Địa điểm tổ chức bán đấu giá: Tại Hội trường Công ty TNHH MTV dịch vụ đấu giá Chuỗi Giá Trị. Tầng 7, tòa nhà 78 Bến Nghé, phường Phú Hội, TP Huế.

Tổ chức, cá nhân có nhu cầu tham gia đấu giá xin liên hệ trực tiếp tại Công ty TNHH MTV dịch vụ đấu giá Chuỗi Giá Trị, 78 Bến Nghé, TP Huế ; điện thoại: 0234.3895.995

 

Nơi nhận:

Cổng TTĐT tỉnh Thừa Thiên Huế;

– Viện kiểm sát nhân dân Tp Huế;

– Chi cục thi hành án dân sự thành phố Huế;

– UBND phường Trường An;

– Công ty TNHH MTV Trung tâm chẩn đoán y khoa HvT;

– Ngân hàng TMCP XNK VN – CN Huế;

– Niêm yết công khai nơi có tài sản BĐG;

– Niêm yết công khai tại TTĐG;

– Người tham gia đấu giá;

– Lưu VT; Hs.

KT.GIÁM ĐỐC

PHÓ GIÁM ĐỐC

 

 

 

Võ Văn Tùng

 

Chia sẻ bài viết NGAY!

 • Quảng cáo

 • Bài viết mới

 • Top