Thông báo Đấu giá quyền sử dụng đất tại khu HTKT khu dân cư thôn Dạ Lê, xã Thủy Vân, thị xã Hương Thủy, tỉnh Thừa Thiên Huế.

anhlap 08/06/2020
  • Quảng cáo

  • Bài viết mới

  • Top