Thông báo đấu giá tài sản nhà và đất tại 40 Ngự Bình, phường An Cựu, thành phố Huế

anhlap 20/09/2017

Thông báo đấu giá tài sản nhà và đất tại 40 Ngự Bình, phường An Cựu, thành phố Huế

Đánh giá:

Vị trí:

Quận/Huyện: TP Huế

Loại hình: Đấu giá

Diện tích: 329.0m2

Giá từ: 1.628.488.308 đồng

Thông tin liên hệ: Thông tin liên hệ: Công ty TNHH MTV dịch vụ đấu giá Chuỗi Giá Trị - 78 Bến Nghé, phường Phú Hội, TP Huế

Hotline: 02343.895.995

Email:

Liên hệ

THÔNG TIN

CÔNG TY TNHH MTV DỊCH VỤ ĐẤU GIÁ CHUỖI GIÁ TRỊ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: 128/TB-DVĐG

Huế, ngày 11 tháng 09 năm 2017

THÔNG BÁO

Về việc đấu giá tài sản là nhà và đất tại 40 Ngự Bình,

phường An Cựu, thành phố Huế.

Chi cục Thi hành án dân sự thành phố Huế phối hợp với Công ty TNHH MTV dịch vụ đấu giá Chuỗi Giá Trị tổ chức đấu giá nhà và đất tại 40 Ngự Bình, phường An Cựu, thành phố Huế.

I. Giới thiệu tài sản đấu giá, tiền đặt trước:

1. Tài sản đấu giá: Nhà và đất tại 40 Ngự Bình, phường An Cựu, thành phố Huế, cụ thể như sau:

– Thửa đất số: 183 Tờ bản đồ số: 12; diện tích: 329.0m2;

– Địa chỉ: 40 Ngự Bình, phường An Cựu, thành phố Huế.

– Hình thức sử dụng: Riêng: 329m2, chung: không.

– Mục đích sử dụng:

+ Đất ở tại đô thị: 200.0 m2

+ Đất vườn: 129.0 m2. Trong đó: đất vườn: 63,0 m2, đất vườn có 27 mộ đất: 39,54 m2, đất vườn có lăng đôi: 26,4 m2

– Thời hạn sử dụng đất: Lâu dài.

– Nguồn gốc sử dụng: Nhà nước công nhận quyền sử dụng đất như Nhà nước giao đất có thu tiền 21.0 m2 và không thu tiền 179.0 m2.

* Tài sản gắn liền với đất: Nhà ở, 01 tầng, diện tích xây dựng: 44,4m2, Tường xây chịu lực.

Ghi chú: có 03m2 đất nằm trong chỉ giới quy hoạch.

2. Giá khởi điểm, tiền đặt trước, bước giá:

1.2     a. Giá khởi điểm : 1.628.488.308 đồng

(Bằng chữ: Một tỷ, sáu trăm hai mươi tám triệu bốn trăm tám mươi tám nghìn ba trăm lẻ tám đồng)

Giá khởi điểm trên đã bao gồm thuế giá trị gia tăng, thuế thu nhập cá nhân do chuyển nhượng quyền sử dụng đất, chưa bao gồm lệ phí trước bạ chuyển quyền sử dụng đất và chuyển quyền sở hữu tài sản.

b. Tiền đặt trước: 250.000.000 đồng (Hai trăm năm mươi triệu đồng)

Khách hàng nộp tiền đặt trước bằng cách chuyển khoản vào tài khoản số: 55110003443345 tại Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam – Chi nhánh Thừa thiên Huế.

II. NGƯỜI ĐƯỢC THAM GIA ĐẤU GIÁ:

Tổ chức, cá nhân, hộ gia đình thuộc đối tượng được Nhà nước cho thuê đất theo Luật Đất đai năm 2013.

* Ghi chú: Trước khi mở cuộc bán đấu giá 01 ngày làm việc, người phải thi hành án có quyền nhận lại tài sản nếu nộp đủ tiền thi hành án và thanh toán các chi phí thực tế, hợp lý đã phát sinh từ việc cưỡng chế thi hành án, tổ chức bán đấu giá. Căn cứ Khoản 5 Điều 101 Luật Thi hành án dân sự quy định.

III. ĐIỀU KIỆN ĐƯỢC ĐĂNG KÝ THAM GIA ĐẤU GIÁ:

Các đối tượng quy định tại Mục II nêu trên được đăng ký tham gia đấu giá khi có đủ các điều kiện sau:

– Có đơn đề nghị được tham gia đấu giá theo mẫu do đơn vị thực hiện cuộc đấu giá phát hành, trong đó có nội dung cam kết sử dụng đất đúng mục đích, đúng quy hoạch và đúng các quy định của Luật Đất đai năm 2013;

– Phải thực hiện đầy đủ các thủ tục hồ sơ đăng ký tham gia đấu giá (chi tiết được ghi trong mẫu đơn được phát hành) và nộp các khoản tiền đặt trước, phí tham gia đấu giá theo quy định.

IV. TIỀN MUA HỒ SƠ ĐẤU GIÁ, BƯỚC GIÁ:

1. Tiền mua hồ sơ đấu giá: 500.000 đồng/hồ sơ.

2. Bước giá: 20.000.000 đồng (Hai mươi triệu đồng)

V. THỜI GIAN THAM KHẢO, CÁCH THỨC ĐĂNG KÝ THAM GIA ĐẤU GIÁ, MUA, NỘP HỒ SƠ ĐẤU GIÁ VÀ NHẬN TIỀN ĐẶT TRƯỚC:

1.Thời gian, địa điểm xem tài sản: Từ ngày ra thông báo cho đến hết ngày 25/10/2017 tại tại 40 Ngự Bình, phường An Cựu, thành phố Huế.

2. Thời gian, địa điểm tham khảo, mua hồ sơ: Từ ngày ra thông báo cho đến 17 giờ 00 ngày 25/10/2017 tại Công ty TNHH MTV dịch vụ đấu giá Chuỗi Giá Trị.

3. Cách thức Đăng ký tham gia đấu giá: Tổ chức, cá nhân đăng ký tham gia đấu giá thông qua việc nộp hồ sơ tham gia đấu giá hợp lệ tại trụ sở Công ty TNHH MTV dịch vụ đấu giá Chuỗi Giá Trị.

4. Thời gian, địa điểm nộp hồ sơ tham gia đấu giá và tiền đặt trướcTừ 08 giờ 00 ngày 23/10/2017 cho đến 17 giờ 00 ngày 25/10/2017 tại Công ty TNHH MTV dịch vụ đấu giá Chuỗi Giá Trị.

VI. THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM TỔ CHỨC ĐẤU GIÁ:

Thời gian tổ chức đấu giá: 08 giờ 00 ngày 27/10/2017

Địa điểm tổ chức đấu giá: tại Hội trường Công ty TNHH MTV dịch vụ đấu giá Chuỗi Giá Trị.

VII. HÌNH THỨC ĐẤU GIÁ, PHƯƠNG THỨC ĐÁU GIÁ:

1. Hình thức đấu giá: Đấu giá bằng cách bỏ phiếu kín trực tiếp tại cuộc đấu giá theo từng vòng đấu, liên tục cho đến khi không còn người yêu cầu đấu giá tiếp, người có mức giá trả cao nhất là người trúng đấu giá.

2. Phương thức đấu giá: Phương thức trả giá lên.

VIII. ĐỊA CHỈ LIÊN HỆ:

– Chi cục Thi hành án dân sự thành phố Huế – Khu quy hoạch Nam Vỹ Dạ, phường Vỹ Dạ, thành phố Huế.

Công ty TNHH MTV dịch vụ đấu giá Chuỗi Giá Trị – 78 Bến Nghé, phường Phú Hội, thành phố Huế, Số điện thoại: 02343.895.995, Website:chuoigiatri.com.vn

Nơi nhận:

Cổng TTĐT tỉnh Thừa Thiên Huế;

– Chi cục thi hành án dân sự thành phố Huế;

– Viện kiểm sát nhân dân Tp Huế;

– UBND phường An Cựu;

– NH TMCP Sài Gòn Thương Tín – TT Huế;

– Ông Trương Hiếu – Dương Thị Phước Nhi;

– Niêm yết công khai nơi có tài sản BĐG;

– Niêm yết công khai tại TTĐG;

– Người tham gia đấu giá;

– Lưu VT;

KT. GIÁM ĐỐC

PHÓ GIÁM ĐỐC

 

 

 

Võ Văn Tùng

Chia sẻ bài viết NGAY!

  • Quảng cáo

  • Bài viết mới

  • Top