Thông báo đấu giá quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất tại 14/44 Trần Phú, phường Phước Vĩnh, thành phố Huế

anhlap 11/08/2017

Thông báo đấu giá quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất tại 14/44 Trần Phú, phường Phước Vĩnh, thành phố Huế

Đánh giá:

Vị trí: Đường kiệt

Quận/Huyện: TP Huế

Loại hình: Đấu giá

Diện tích: 155,4 m2

Giá từ: 1.350.475.000 đồng

Thông tin liên hệ: Công ty TNHH MTV dịch vụ đấu giá Chuỗi Giá Trị - 78 Bến Nghé, phường Phú Hội, TP Huế

Hotline: 02343.895.995

Email:

Liên hệ

THÔNG TIN

CÔNG TY TNHH MTV DỊCH VỤ ĐẤU GIÁ CHUỖI GIÁ TRỊ CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: 114/TB-DVĐG

Huế, ngày 09 tháng 08 năm 2017

THÔNG BÁO

Về việc đấu giá quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất tại 14/44 Trần Phú, phường Phước Vĩnh, thành phố Huế.

      Chi cục Thi hành án dân sự thành phố Huế phối hợp với Công ty TNHH MTV dịch vụ đấu giá Chuỗi Giá Trị tổ chức đấu giá quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất tại 14/44 Trần Phú, phường Phước Vĩnh, thành phố Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế.\

     I. Giới thiệu tài sản đấu giá, tiền đặt trước:

     1. Tài sản đấu giá:

     a. Đặc điểm thửa đất

     – Thửa đất số 126, tờ bản đồ số 8

     – Địa chỉ: 14/44 Trần Phú, phường Phước Vĩnh, thành phố Huế

    – Diện tích đất: 69,0 m2

    – Mục đích sử dụng: Đất ở tại đô thị

   – Thời hạn sử dụng: Lâu dài

    b. Đặc điểm nhà cửa, vật kiến trúc:

     Nhà ở 3 tầng, tường gạch trụ bê tông, mái đúc.

    + Diện tích xây dựng: 64,3m2

    + Diện tích sàn : 155,4m2

   2. Giá khởi điểm, tiền đặt trước, bước giá:

    a. Giá khởi điểm : 1.350.475.000 đồng

(Bằng chữ: Một tỷ, ba trăm năm mươi triệu, bốn trăm bảy mươi lăm ngàn đồng )

Giá khởi điểm trên đã bao gồm thuế giá trị gia tăng, thuế thu nhập cá nhân do chuyển nhượng quyền sử dụng đất, chưa bao gồm lệ phí trước bạ chuyển quyền sử dụng đất và chuyển quyền sở hữu tài sản.

    b. Tiền đặt trước: 200.000.000 đồng

    II. NGƯỜI ĐƯỢC THAM GIA ĐẤU GIÁ:

     Tổ chức, cá nhân, hộ gia đình thuộc đối tượng được Nhà nước giao đất có thu tiền sử dụng đất, nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất theo Luật Đất đai năm 2013.

     III. ĐIỀU KIỆN ĐƯỢC ĐĂNG KÝ THAM GIA ĐẤU GIÁ:

     Các đối tượng quy định tại Mục II nêu trên được đăng ký tham gia đấu giá khi có đủ các điều kiện sau:

      – Có đơn đề nghị được tham gia đấu giá theo mẫu do đơn vị thực hiện cuộc đấu giá phát hành, trong đó có nội dung cam kết sử dụng đất đúng mục đích, đúng quy hoạch và đúng các quy định của Luật Đất đai năm 2013;

     – Phải thực hiện đầy đủ các thủ tục hồ sơ đăng ký tham gia đấu giá (chi tiết được ghi trong mẫu đơn được phát hành) và nộp các khoản tiền đặt trước, phí tham gia đấu giá theo quy định.

     IV. TIỀN MUA HỒ SƠ ĐẤU GIÁ, BƯỚC GIÁ:

     Tiền mua hồ sơ đấu giá: 500.000 đồng/hồ sơ.

      Bước giá: 30.000.000 đồng

     V. THỜI GIAN THAM KHẢO, CÁCH THỨC ĐĂNG KÝ THAM GIA ĐẤU GIÁ, MUA, NỘP HỒ SƠ ĐẤU GIÁ VÀ NHẬN TIỀN ĐẶT TRƯỚC:

     1.Thời gian, địa điểm xem tài sản:Từ ngày ra thông báo cho đến 11 giờ 00 ngày 21/09/2017 tại 14/44 Trần Phú, phường Phước Vĩnh, thành phố Huế.

     2. Thời gian, địa điểm tham khảo, mua hồ sơ:Từ ngày ra thông báo cho đến 11 giờ 00 ngày 21/09/2017 tại Công ty TNHH MTV dịch vụ đấu giá Chuỗi Giá Trị.

     3. Cách thức Đăng ký tham gia đấu giá: Tổ chức, cá nhân đăng ký tham gia đấu giá thông qua việc nộp hồ sơ tham gia đấu giá hợp lệ tại trụ sở Công ty TNHH MTV dịch vụ đấu giá Chuỗi Giá Trị.

     4. Thời gian, địa điểmnộp hồ sơ tham gia đấu giá và tiền đặt trước:Từ 08 giờ 00 ngày 19/09/2017 cho đến 11 giờ 00 ngày 21/09/2017 tại Công ty TNHH MTV dịch vụ đấu giá Chuỗi Giá Trị.

     VI. THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM TỔ CHỨC ĐẤU GIÁ:

     Thời gian tổ chức đấu giá: 08 giờ 30 ngày 22/09/2017

     Địa điểm tổ chức đấu giá: tại Hội trường Công ty TNHH MTV dịch vụ đấu giá Chuỗi Giá Trị.

     VII. HÌNH THỨC ĐẤU GIÁ, PHƯƠNG THỨC ĐÁU GIÁ:

  1. Hình thức đấu giá: Đấu giá bằng cách bỏ phiếu kín trực tiếp tại cuộc đấu giá theo từng vòng đấu, liên tục cho đến khi không còn người yêu cầu đấu giá tiếp, người có mức giá trả cao nhất là người trúng đấu giá.
  2. Phương thức đấu giá: Phương thức trả giá lên.

     VIII. ĐỊA CHỈ LIÊN HỆ:

     – Chi cục Thi hành án dân sự thành phố Huế – Khu quy hoạch Nam Vỹ Dạ, phường Vỹ Dạ, thành phố Huế.

     – Công ty TNHH MTV dịch vụ đấu giá Chuỗi Giá Trị – 78 Bến Nghé, phường Phú Hội, thành phố Huế, Số điện thoại: 02343.895.995, Website:chuoigiatri.com.vn

 

Nơi nhận:

Cổng TTĐT tỉnh Thừa Thiên Huế;

– Viện kiểm sát nhân dân Tp Huế;

– Chi cục thi hành án dân sự thành phố Huế;

– UBND phường Thủy Xuân;

– NH TMCP Quốc tế Việt Nam;

– Ông Lê Thắng và bà Hồ Thị Lý (Thúy);

– Niêm yết công khai nơi có tài sản BĐG;

– Niêm yết công khai tại TTĐG;

– Người tham gia đấu giá;

– Lưu VT; Hs.

KT. GIÁM ĐỐC

PHÓ GIÁM ĐỐC

 

 

 

Võ Văn Tùng

Chia sẻ bài viết NGAY!

  • Quảng cáo

  • Bài viết mới

  • Top