2,3 triệu Euro thực hiện dự án “Thích ứng và chống chịu với biến đổi khí hậu tỉnh Thừa Thiên Huế”

anhlap 17/11/2017

THÔNG TIN

Ngày 13 tháng 11 năm 2017, Chủ tịch UBND tỉnh Thừa Thiên Huế vừa có Quyết định số 2682/QĐ-UBND về việc phê duyệt chủ trương đầu tư dự án “Thích ứng và chống chịu với biến đổi khí hậu tỉnh Thừa Thiên Huế” do Chính phủ Luxembourg tài trợ từ Quỹ Khí hậu Quốc tế Luxembourg (ICF).

Dự án “Thích ứng và chống chịu với biến đổi khí hậu tỉnh Thừa Thiên Huế” (VIE/433) nhằm góp phần thực hiện các mục tiêu của tỉnh và trung ương về tăng cường khả năng chống chịu với biến đổi khí hậu của hệ thống tự nhiên và con người, theo tinh thần của Chương trình Mục tiêu Quốc gia về Biến đổi Khí hậu và Tăng trưởng xanh 2016 của Chính phủ và Kế hoạch Hành động Biến đổi Khí hậu của Thừa Thiên Huế đến năm 2020”.

Mục tiêu cụ thể của dự án nhằm tăng cường khả năng chống chịu và thích ứng với các rủi ro và thiên tai liên quan đến biến đổi khí hậu ở các xã đầm phá ven biển.

Dự án có 3 hợp phần (Năng lực; Hạ Tầng; Hệ sinh thái) với 6 nhiệm vụ, gồm: Nâng cao nhận thức, hiểu biết và năng lực ứng phó; Mở rộng giáo dục môi trường ở các trường tiểu học và trung học cơ sở trên địa bàn tỉnh; Hỗ trợ thiết lập một hệ thống giám sát phù hợp và sẵn sàng tiếp cận trực tiếp nguồn tài chính hỗ trợ lĩnh vực biến đổi khí hậu; Thực hiện các công trình hạ tầng chống chịu và thích ứng biến đổi khí hậu ở khu vực dự án; Tăng cường các phương pháp quản lý, sử dụng và bảo tồn tài nguyên thiên nhiên có sự tham gia; Hỗ trợ phát triển thị trường cho các sản phẩm canh tác hữu cơ, một ngành phát triển mới và bền vững cho khu vực.

Tổng ngân sách dự án là 2.300.000 Euro (55.469.000.000 VND) (Vốn không hoàn lại của ICF là 2.000.000 Euro ~ 48.234.000.000 VND; Vốn đối ứng từ ngân sách tỉnh là 300.000 Euro ~ 7.235.000.000 VND). Địa điểm dự án gồm 29 xã thuộc huyện Quảng Điền (11 xã), Phú Vang (9 xã), và Phú Lộc (9 xã). Thời gian thực hiện dự án là 30 tháng.

(Nguồn: thuathienhue.gov.vn)

Chia sẻ bài viết NGAY!

  • Quảng cáo

  • Bài viết mới

  • Top