THÔNG BÁO VỀ VIỆC ĐẤU GIÁ QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT 15 LÔ ĐẤT TẠI KHU DÂN CƯ DỊCH VỤ THƯƠNG MẠI XÃ QUẢNG THỌ VÀ KHU DÂN CƯ LA VÂN HẠ, XÃ QUẢNG THỌ, HUYỆN QUẢNG ĐIỀN, THỪA THIÊN HUẾ

anhlap 07/12/2020
  • Quảng cáo

  • Bài viết mới

  • Top