V/v thay đổi thời gian tổ chức đấu giá quyền sử dụng đất 26 lô đất tại Khu TĐ4 thuộc Khu B – Khu đô thị mới An Vân Dương, xã Thủy Vân

anhlap 07/11/2017

THÔNG TIN

CÔNG TY TNHH MTV DỊCH VỤ ĐẤU GIÁ

CHUỖI GIÁ TRỊ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số:  197   /CV-DVĐG

V/v thay đổi thời gian tổ chức đấu giá tài sản

 Thừa Thiên Huế, ngày 07 tháng 11 năm 2017

   
 

                                                                                                                          

                Kính gửi:  –  Trung tâm phát triển quỹ đất – Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Thừa Thiên Huế;

                                  – Cổng thông tin điện tử tỉnh Thừa Thiên Huế;

                                  – Đài phát thanh truyền hình Tỉnh Thừa Thiên Huế;

                                  – Ủy ban nhân dân thị xã Hương Thủy;

                                  – Ủy ban nhân dân xã Thủy Vân;

                                  – Quý khách hàng;

          Thực hiện Hợp đồng dịch vụ đấu giá tài sản giữa Trung tâm phát triển quỹ đất – Sở Tài nguyên và môi trường và Công ty TNHH MTV Dịch vụ đấu giá Chuỗi Giá Trị về việc thực hiện đấu giá quyền sử dụng đất 26 lô đất tại Khu TĐ4 thuộc Khu B – Khu đô thị mới An Vân Dương, xã Thủy Vân, thị xã Hương Thủy; Công ty TNHH MTV Dịch vụ đấu giá Chuỗi Giá Trị đã có Thông báo số 134/TB-DVĐG ngày 09/10/2017 về việc đấu giá quyền sử dụng đất 26 lô đất nói trên;

          Do tình hình diễn biến mưa lũ phức tạp trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế (theo  Công điện khẩn số: 14/CĐ-PCTT hồi 06 giờ 00 ngày 07/11/2017 của Ban Chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh Thừa Thiên Huế) và sự thống nhất của Trung tâm phát triển quỹ đất – Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Thừa Thiên Huế về thời gian thu hồ sơ, tổ chức phiên đấu giá quyền sử dụng đất 26 lô đất tại Khu TĐ4 thuộc Khu B – Khu đô thị mới An Vân Dương, xã Thủy Vân.

          Để đảm bảo quyền lợi ích của khách hàng và thực hiện việc đấu giá tài sản theo đúng quy định cũng như thu ngân sách tỉnh, Công ty TNHH MTV Dịch vụ đấu giá Chuỗi Giá Trị kính thông báo thay đổi thời gian thu hồ sơ và thay đổi thời gian tổ chức phiên đấu giá quyền sử dụng đất 26 lô đất tại Khu TĐ4 thuộc Khu B – Khu đô thị mới An Vân Dương, xã Thủy Vân, thị xã Hương Thủy, cụ thể như sau:

I. Thời gian nộp hồ sơ, tiền đặt trướcĐến 17 giờ 00 ngày 14/11/2017 tại Công ty TNHH MTV dịch vụ đấu giá Chuỗi Giá Trị.

Khách hàng nộp tiền đặt trước bằng cách chuyển khoản vào tài khoản:

– Số tài khoản: 55110003443345 tại Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam – Chi nhánh Thừa Thiên Huế.

– Số tài khoản 118000137557 tại Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam – Chi nhánh Nam Thừa Thiên Huế

II. Thời gian, địa điểm tổ chức đấu giá:

Thời gian tổ chức đấu giá: 08 giờ 00 ngày 16 tháng 11 năm 2017.

Địa điểm tổ chức đấu giá: tại Hội trường tầng 9, Tòa nhà BIDV – 41 Hùng Vương, phường Phú Hội, thành phố Huế.

III. Địa chỉ liên hệ:

– Trung tâm Phát triển quỹ đất – Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh TT Huế. Số 24 đường Lê Lợi, TP Huế. ĐT: 0234.3898926. Website:batdongsan.thuathienhue.gov.vn.

Công ty TNHH MTV dịch vụ đấu giá Chuỗi Giá Trị – 78 Bến Nghé, phường Phú Hội, thành phố Huế, Số điện thoại: 02343.895.995, Website:chuoigiatri.com.vn

Các nội dung khác thực hiện theo Thông báo số 134/TB-DVĐG ngày 09/10/2017 của Công ty TNHH MTV dịch vụ đấu giá Chuỗi Giá Trị.

Trân trọng!    

GIÁM ĐỐC

Nơi nhận:

– Như trên;

– Niêm yết tại Cty;

– Lưu VT;

Lê Văn Lập

Chia sẻ bài viết NGAY!

  • Quảng cáo

  • Bài viết mới

  • Top