Tư vấn thủ tục pháp lý hồ sơ nhà đất

anhlap 16/06/2017

THÔNG TIN

Với sứ mệnh cung cấp những dịch vụ tư vấn thủ tục pháp lý tốt nhất cho khách hàng dựa trên nền tảng giá trị và uy tín của Công ty. Tạo ra những giá trị tích cực trong hoạt động tư vấn thủ tục pháp lý liên quan đến lĩnh vực bất động sản, hồ sơ thủ tục đất đai như:

– Thủ tục đăng ký quyền sử dụng đất lần đầu

– Thủ tục đăng ký và cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất lần đầu

– Thủ tục cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cho người đã đăng ký quyền sử dụng đất lần đầu

– Thủ tục đính chính Giấy chứng nhận đã cấp

– Thủ tục đăng ký bổ sung đối với tài sản gắn liền với đất của người sử dụng đất đã được cấp Giấy chứng nhận

– Thủ tục cấp phép xây dựng.

Công ty chúng tôi cam kết cung cấp các dịch vụ tư vấn trọn gói với các giải pháp tối ưu đáp ứng tốt nhất yêu cầu của quý khách hàng.

Chia sẻ bài viết NGAY!

  • Quảng cáo

  • Bài viết mới

  • Top