THÔNG BÁO VỀ VIỆC ĐẤU GIÁ QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT 12 LÔ ĐẤT TẠI ĐIỂM DÂN CƯ XEN GHÉP AN XUÂN TÂY, XÃ QUẢNG AN, HUYỆN QUẢNG ĐIỀN, THỪA THIÊN HUẾ

anhlap 07/12/2020
  • Quảng cáo

  • Bài viết mới

  • Top