Thông báo tạm ngưng cuộc đấu giá theo thông báo số 103/TB-DVĐG ngày 11/10/2021 về việc đấu giá quyền sử dụng đất các lô đất tại khu quy hoạch dân cư thôn Xuân Ổ, xã Phú Xuân, huyện Phú Vang, tỉnh Thừa Thiên Huế

anhlap 05/11/2021
  • Quảng cáo

  • Bài viết mới

  • Top