Thông báo điều chỉnh số lượng lô đấu giá quyền sử dụng đất tại khu quy hoạch dân cư thôn Xuân Ổ, xã Phú Xuân, huyện Phú Vang, tỉnh Thừa Thiên Huế

anhlap 23/07/2021
  • Quảng cáo

  • Bài viết mới

  • Top