Thông báo đấu giá quyền sử dụng đất tại xã Lộc Bổn, huyện Phú Lộc

anhlap 13/01/2018

THÔNG TIN

CÔNG TY TNHH MTV DỊCH VỤ ĐẤU GIÁ CHUỖI GIÁ TRỊ CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số:03/TB-DVĐG

 Huế, ngày 05 tháng 01 năm 2018

THÔNG BÁO

Đấu giá quyền sử dụng đất 06 lô đất tại Khu tái định cư xã Lộc Bổn, huyện Phú Lộc, tỉnh Thừa Thiên Huế.

 

        Trung tâm Phát triển quỹ đất huyện Phú Lộc phối hợp với Công ty TNHH MTV dịch vụ đấu giá Chuỗi Giá Trị tổ chức đấu giá quyền sử dụng đất 05 lô đất tại Khu tái định cư xã Lộc Bổn, huyện Phú Lộc, tỉnh Thừa Thiên Huế, cụ thể như sau:

      I. ĐẶC ĐIỂM QUỸ ĐẤT ĐẤU GIÁ:

     Tên quỹ đất: 06 lô đất tại Khu tái định cư xã Lộc Bổn, huyện Phú Lộc, tỉnh Thừa Thiên Huế;

     Vị trí: Nằm vị trí 2 Quốc lộ 1A, xã Lộc Bổn, huyện Phú Lộc;

     Diện tích quỹ đất: 1.234,7 m2;

     + Các tuyến đường quy hoạch rộng 13,5m mặt đường thảm nhựa rộng 7,5m, thuận lợi trong việc cấp điện, nước.

      Mục đích sử dụng đất: Đất ở tại nông thôn;

     Thời hạn sử dụng đất: Lâu dài;

      Thông số quy hoạch: Thực hiện theo Quyết định số 4087/QĐ-UBND ngày 23 tháng 9 năm 2014 của UBND huyện Phú Lộc về việc ban hành Quy chế quản lý kiến trúc, xây dựng nhà ở riêng lẻ tại các khu quy hoạch tái định cư trên địa bàn huyện Phú Lộc, tỉnh Thừa Thiên Huế.

      Hình thức sử dụng đất: Giao đất có thu tiền sử dụng đất theo hình thức đấu giá cấp quyền sử dụng đất.

      II. MỨC GIÁ KHỞI ĐIỂM ĐỂ ĐẤU GIÁ QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT:

  • Mức giá khởi điểm để đấu giá quyền sử dụng đất căn cứ theo Quyết định số 3352/QĐ-UBND ngày 24/10/2017 của UBND huyện Phú Lộcvề việc phê duyệt mức giá khởi điểm, tiền đặt trước và bước giá để đấu giá cấp quyền sử dụng đất các lô đất tại khu tái định cư Lộc Bổn, huyện Phú Lộc, tỉnh Thừa Thiên Huế; cụ thể như sau:
STT Ký hiệu    lô đất Diện tích (m2/lô) Số thửa Số Tờ Đơn giá khởi điểm (đồng/m2) Giá khởi điểm đấu giá (đồng/lô) Mức tiền đặt trước (đồng/lô) Bước giá (đồng/lô)
1 Lô số E1 206,8 310 3 1.450.000 299.860.000 42.000.000 12.000.000
2 Lô số E2 200,0 311 3 1.250.000 250.000.000 35.000.000 10.000.000
3 Lô số E3 200,0 312 3 1.250.000 250.000.000 35.000.000 10.000.000
4 Lô số E4 217,9 313 3 1.250.000 272.375.000 38.000.000 11.000.000
5 Lô số E5 200,0 314 3 1.250.000 250.000.000 35.000.000 10.000.000
6 Lô số E6 210,0 315 3 1.250.000 262.500.000 37.000.000 11.000.000
Tổng cộng 1.234,7 06 lô     1.584.735.000    
  • Giá khởi điểm để tổ chức đấu giá quyền sử dụng đất đã bao gồm lệ phí trước bạ về đất theo qui định.

     III. NGƯỜI ĐƯỢC THAM GIA ĐẤU GIÁ:

     Hộ gia đình, cá nhân thuộc đối tượng được Nhà nước giao đất có thu tiền sử dụng đất theo quy định tại Điều 55 của Luật Đất đai năm 2013 có nhu cầu sử dụng đất theo mục đích sử dụng đất và cam kết sử dụng đất đúng mục đích, đúng quy hoạch đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt, đúng các quy định của Luật Đất đai 2013;

    Trong mỗi lô đất thì (01) một hộ gia đình chỉ được một cá nhân tham gia đấu giá (theo hộ khẩu).

    IV. ĐIỀU KIỆN ĐƯỢC ĐĂNG KÝ THAM GIA ĐẤU GIÁ:

     Các đối tượng quy định tại Mục III nêu trên được đăng ký tham gia đấu giá khi có đủ các điều kiện sau:

     – Có đơn đề nghị được tham gia đấu giá theo mẫu do đơn vị thực hiện cuộc đấu giá phát hành, trong đó có nội dung cam kết sử dụng đất đúng mục đích, đúng quy hoạch và đúng các quy định của Luật Đất đai năm 2013;

     – Phải thực hiện đầy đủ các thủ tục hồ sơ đăng ký tham gia đấu giá (chi tiết được ghi trong mẫu đơn được phát hành) và nộp các khoản tiền đặt trước, phí tham gia đấu giá theo quy định.

     V. PHÍ THAM GIA ĐẤU GIÁ: 200.000 đồng/lô

     VI. THỜI GIAN THAM KHẢO, CÁCH THỨC ĐĂNG KÝ THAM GIA ĐẤU GIÁ, MUA, NỘP HỒ SƠ ĐẤU GIÁ VÀ NHẬN TIỀN ĐẶT TRƯỚC:

     1. Thời gian, địa điểm xem tài sản:Từ ngày ra thông báo cho đến 17h00 ngày 07/02/2018 tại Khu tái định cư xã Lộc Bổn, huyện Phú Lộc.

     2. Thời gian, địa điểm tham khảo, mua nộp hồ sơ đấu giá:Từ ngày ra thông báo cho đến 17h00 ngày 07/02/2018 tại Công ty TNHH MTV dịch vụ đấu giá Chuỗi Giá Trị và UBND xã Lộc Bổn, huyện Phú Lộc.

     3. Cách thức Đăng ký tham gia đấu giá: Hộ gia đình, cá nhân đăng ký tham gia đấu giá thông qua việc nộp hồ sơ tham gia đấu giá hợp lệ tại trụ sở Công ty TNHH MTV dịch vụ đấu giá Chuỗi Giá Trị hoặc trụ sở UBND xã Lộc Bổn.

    4. Thời gian, địa điểm nộp hồ sơ tham gia đấu giá và tiền đặt trước:

 Từ 08h00 ngày 06/02/2018 cho đến 17h00 ngày 07/02/2018 tại Công ty TNHH MTV dịch vụ đấu giá Chuỗi Giá Trị.

– Từ 08h00 đến 11h00 ngày 07/02/2018 tại UBND xã Lộc Bổn.

    Khách hàng nộp tiền đặt trước bằng cách chuyển khoản vào tài khoản:

  • Số tài khoản: 55110003443345 tại Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam – Chi nhánh Thừa Thiên Huế.
  • Số tài khoản 118000137557 tại Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam – Chi nhánh Nam Thừa Thiên Huế

     VII. THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM TỔ CHỨC ĐẤU GIÁ:

     Thời gian tổ chức đấu giá: 08h00 ngày 09/02/2018.

     Địa điểm tổ chức đấu giá: tại Hội trường UBND huyện Phú Lộc – số 116 đường Lý Thánh Tông, thị trấn Phú Lộc.

     VIII. HÌNH THỨC ĐẤU GIÁ, PHƯƠNG THỨC ĐẤU GIÁ:

     1. Hình thức đấu giá: Đấu giá bằng cách bỏ phiếu kín trực tiếp tại cuộc đấu giátheo từng vòng đấu, liên tục cho đến khi không còn người yêu cầu đấu giá tiếp, người có mức giá trả cao nhất là người trúng đấu giá.

     2. Phương thức đấu giá: Phương thức trả giá lên.

      IX. ĐỊA CHỈ LIÊN HỆ:

– Trung tâm Phát triển quỹ đất huyện Phú Lộc, Địa chỉ: tầng 3, trụ sở HĐND và UBND huyện (số 116 đường Lý Thánh Tông, thị trấn Phú Lộc), số điện thoại: 0234.3683889.

Công ty TNHH MTV dịch vụ đấu giá Chuỗi Giá Trị – 78 Bến Nghé, phường Phú Hội, thành phố Huế, Số điện thoại: 02343.895995, Website:chuoigiatri.com.vn

Nơi nhận:

Cổng TTĐT tỉnh Thừa Thiên Huế;

– Đài TRT Huế;                                                                             

– Báo Thừa Thiên Huế;

– Cục Quản lý công sản- Bộ

Tài Chính (http://taisancong.vn);

– UBND huyện Phú Lộc;

– Trung tâm Phát triển quỹ đất huyện Phú Lộc;                                 

– UBND xã Lộc Bổn;

– Niêm yết công khai nơi có tài sản BĐG;

– Niêm yết công khai tại TTĐG;

– Người tham gia đấu giá;

– Lưu VT; Hs.

KT. GIÁM ĐỐC

PHÓ GIÁM ĐỐC

 

 

 

Võ Văn Tùng

 

Chia sẻ bài viết NGAY!

  • Quảng cáo

  • Bài viết mới

  • Top