Thông báo đấu giá quyền sử dụng đất quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất tại 73 Võ Thị Sáu, phường Phú Hội, thành phố Huế

anhlap 31/07/2017

Thông báo đấu giá quyền sử dụng đất quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất tại 73 Võ Thị Sáu, phường Phú Hội, thành phố Huế

Đánh giá:

Vị trí: Mặt tiền

Quận/Huyện: TP Huế

Loại hình: Đấu giá

Diện tích: 424,0 m2

Giá từ: 22.000.000.000 đồng

Thông tin liên hệ: Công ty TNHH MTV dịch vụ đấu giá Chuỗi Giá Trị - 78 Bến Nghé, phường Phú Hội, TP Huế

Hotline: 02343.895.995

Email:

Liên hệ

THÔNG TIN

CÔNG TY TNHH MTV DỊCH VỤ ĐẤU GIÁ CHUỖI GIÁ TRỊ CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: 104/TB-DVĐG

Huế, ngày 26 tháng 07 năm 2017

 

THÔNG BÁO

Về việc đấu giá tài sản thế chấp là quyền sử dụng đất quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất của ông Nguyễn Trung Sơn và bà Phan Thị Tâm đang thế chấp tại Ngân hàng

 

        Ngân hàng Nông nghiệp và phát triển nông thôn Việt Nam – Chi nhánh Bắc Sông Hương phối hợp với Công ty TNHH MTV dịch vụ đấu giá Chuỗi Giá Trị tổ chức đấu giá tài sản là Quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất tại địa chỉ số 73 Võ Thị Sáu, phường Phú Hội, thành phố Huế, cụ thể như sau

      I. Giới thiệu tài sản đấu giá, giá khởi điểm, tiền đặt trước:

  1. Tài sản đấu giá: Quyền sử dụng đất quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất, cụ thể như sau:

      a. Thửa đất:

– Thửa đất số: 302 (236 cũ).      Tờ bản đồ số: 08;

– Địa chỉ: 73 Võ Thị Sáu, phường Phú Hội, thành phố Huế.

– Diện tích: 424,0 m2 (Bằng chữ: Bốn trăm hai mươi tư mét vuông)

– Hình thức sử dụng: riêng: 424,0 m2                   chung: không.

– Mục đích sử dụng: Đất ở tại đô thị.

– Thời hạn sử dụng: Lâu dài.

– Nguồn gốc sử dụng: Công nhận QSDĐ như giao đất có thu tiền sử dụng đất.

     b. Nhà ở: 73 Võ Thị Sáu, phường Phú Hội, thành phố Huế.

Nhà ở DTXD (m2) Diện tích sàn (m2) Kết cấu Cấp hạng Số tầng Năm HT xây dựng Thời hạn sở hữu
Nhà 1 162,7 162,7 Tường bờ lô, trụ BT, mái tôn. -/- 01 -/- -/-
Nhà 2 118,6 118,6 Tường bờ lô, trụ BT, mái ngói -/- 01 -/- -/-

      2. Giá khởi điểm tài sản, tiền đặt trước.

     a. Giá khởi điểm: 22.000.000.000 đồng (Bằng chữ: Hai mươi hai tỷ đồng)

     – Giá khởi điểm trên chưa bao gồm chi phí, lệ phí, phí trước bạ liên quan đến thay đổi chứng nhận quyền sở hữu và nghĩa vụ tài chính với nhà nước theo quy định của pháp luật hiện hành liên quan đến tài sản.

     b. Tiền đặt trước: 2.500.000.000 đồng. (Bằng chữ: Hai tỷ năm trăm triệu đồng chẵn)

      Khách hàng nộp tiền đặt trước bằng cách chuyển khoản vào Số tài khoản: 4000201010595 tại Ngân hàng NN & PTNT Việt Nam – Chi nhánh Thừa thiên Huế.

     II. NGƯỜI ĐƯỢC THAM GIA ĐẤU GIÁ:

     Tổ chức, cá nhân, hộ gia đình thuộc đối tượng được Nhà nước giao đất, cho thuê đất theo Luật Đất đai năm 2013.

      III. ĐIỀU KIỆN ĐƯỢC ĐĂNG KÝ THAM GIA ĐẤU GIÁ:

Các đối tượng quy định tại Mục II nêu trên được đăng ký tham gia đấu giá khi có đủ các điều kiện sau:

– Có đơn đề nghị được tham gia đấu giá theo mẫu do đơn vị thực hiện cuộc đấu giá phát hành, trong đó có nội dung cam kết sử dụng đất đúng mục đích, đúng quy hoạch và đúng các quy định của Luật Đất đai năm 2013;

– Phải thực hiện đầy đủ các thủ tục hồ sơ đăng ký tham gia đấu giá (chi tiết được ghi trong mẫu đơn được phát hành) và nộp các khoản tiền đặt trước, phí tham gia đấu giá theo quy định.

     IV. TIỀN MUA HỒ SƠ ĐẤU GIÁ, BƯỚC GIÁ:

Tiền mua hồ sơ đấu giá:  500.000 đồng/hồ sơ.

Bước giá: 350.000.000 đồng. (Ba trăm năm mươi triệu đồng)

     V. THỜI GIAN THAM KHẢO, CÁCH THỨC ĐĂNG KÝ THAM GIA ĐẤU GIÁ, MUA, NỘP HỒ SƠ ĐẤU GIÁ VÀ NHẬN TIỀN ĐẶT TRƯỚC:

      1Thời gian, địa điểm xem tài sản:Từ 8h00 ngày 03/08/2017 đến 17h00 ngày 04/08/2017 tại số 73 Võ Thị Sáu, phường Phú Hội, TP.Huế.

      2. Thời gian, địa điểm tham khảo, mua hồ sơ:Từ ngày ra thông báo cho đến 17 giờ 00 ngày 09/08/2017 tại Công ty TNHH MTV dịch vụ đấu giá Chuỗi Giá Trị.

      3. Cách thức Đăng ký tham gia đấu giá: Tổ chức, cá nhân đăng ký tham gia đấu giá thông qua việc nộp hồ sơ tham gia đấu giá hợp lệ tại Công ty TNHH MTV dịch vụ đấu giá Chuỗi Giá Trị

      4. Thời gian, địa điểmnộp hồ sơ tham gia đấu giá và tiền đặt trước:Từ 08 giờ 00 ngày 07/08/2017 cho đến 17 giờ 00 ngày 09/08/2017 tại Công ty TNHH MTV dịch vụ đấu giá Chuỗi Giá Trị.

      VI. THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM TỔ CHỨC ĐẤU GIÁ:

      Thời gian tổ chức đấu giá: 08 giờ 30 ngày 11/08/2017

      Địa điểm tổ chức đấu giá: tại Hội trường Công ty TNHH MTV dịch vụ đấu giá Chuỗi Giá Trị.

      VII. HÌNH THỨC ĐẤU GIÁ, PHƯƠNG THỨC ĐẤU GIÁ:

  1. Hình thức đấu giá: Đấu giá bằng cách bỏ phiếu kín trực tiếp tại cuộc đấu giá theo từng vòng đấu, liên tục cho đến khi không còn người yêu cầu đấu giá tiếp, người có mức giá trả cao nhất là người trúng đấu giá.
  2. Phương thức đấu giá: Phương thức trả giá lên.

     VIII. ĐỊA CHỈ LIÊN HỆ:

     – Ngân hàng Nông nghiệp và phát triển nông thôn Việt Nam – Chi nhánh Bắc Sông Hương; Địa chỉ: 141 Trần Hưng Đạo, Thành phố Huế Điện thoại: 0234.3522687.

     – Công ty TNHH MTV dịch vụ đấu giá Chuỗi Giá Trị – 78 Bến Nghé, phường Phú Hội, thành phố Huế, Số điện thoại: 02343.895.995, Website:chuoigiatri.com.vn

 

Nơi nhận:

Cổng TTĐT tỉnh Thừa Thiên Huế;

– UBND phường Phú Hội;

– NH NN&PTNT VN – CN Bắc Sông Hương;

– Niêm yết công khai nơi có tài sản BĐG;

– Niêm yết công khai tại Cty DV ĐG;

– Bên thế chấp – để biết;

– Người tham gia đấu giá;

– Lưu VT; Hs.

KT. GIÁM ĐỐC

PHÓ GIÁM ĐỐC

 

 

 

 

 Võ Văn Tùng

 

 

Chia sẻ bài viết NGAY!

  • Quảng cáo

  • Bài viết mới

  • Top