Thông báo đấu giá QSDĐ gồm 14 lô đất tại khu dân cư thôn Phường 2, xã Vinh Hà, huyện Phú Vang.

anhlap 31/12/2021
  • Quảng cáo

  • Bài viết mới

  • Top