Thông báo chuyển nhượng các căn hộ cho người có thu nhập thấp tại Khu chung cư Bãi Dâu

anhlap 14/07/2017

Thông báo chuyển nhượng các căn hộ cho người có thu nhập thấp tại Khu chung cư Bãi Dâu

Đánh giá:

Vị trí:

Quận/Huyện: TP Huế

Loại hình: chuyển nhượng các căn hộ cho người có thu nhập thấp tại Khu chung cư Bãi Dâu

Diện tích: 38,2 - 57,9m2

Giá từ: 189.715.000-373.900.000 đồng

Thông tin liên hệ: Công ty TNHH MTV dịch vụ đấu giá Chuỗi Giá Trị

Hotline: 0905821168

Email:

Liên hệ

THÔNG TIN

CÔNG TY TNHH MTV DỊCH VỤ ĐẤU GIÁ CHUỖI GIÁ TRỊ CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 

Huế, ngày 14 tháng 07 năm 2017

THÔNG BÁO

Về việc chuyển nhượng các căn hộ cho người có thu nhập thấp tại Khu chung cư Bãi Dâu

 

        Công ty TNHH MTV dịch vụ đấu giá Chuỗi Giá Trị chuyển nhượng các căn hộ cho người có thu nhập thấp tại khu chung cư Bãi Dâu, cụ thể như sau:

I. Giá bán cụ thể từng căn hộ:

  1. Tên tài sản: các căn hộ cho người có thu nhập thấp tại khu chung cư Bãi Dâu;

      2. Vị trí chung cư:hai mặt tiền đường Nguyễn Gia Thiều và đường Ngô Kha, cạnh chợ đầu mối của thành phố Huế.

      Chi tiết các căn hộ như sau:

Tên

nhóm nhà

Tầng Tên căn hộ Diện tích

(m2)

Giá bán

(đồng/m2)

Thành tiền

(đồng)

 Ghi chú
A Tầng 2 201 57,2 6.456.294   369.300.000  
204 57,9 6.457.686   373.900.000  
205 57,9 6.457.686   373.900.000  
206 39,9 6.456.140   257.600.000  
207 39,9 6.456.140   257.600.000  
208 57,9 6.457.686   373.900.000  
210 38,2 6.135.209   234.365.000   Lô góc
  212 49,1 6.133.401   301.150.000  
Tầng 3 301 57,2 5.842.657   334.200.000  
302 39,5 5.843.038   230.800.000  
303 39,9 5.842.105   233.100.000  
304 57,9 5.842.832   338.300.000  
305 57,9 5.842.832   338.300.000  
306 39,9 5.842.105   233.100.000  
307 39,9 5.842.105   233.100.000  
308 57,9 5.842.832   338.300.000  
309 49,1 5.549.084   272.460.000   Lô góc
311 38,2 5.550.785   212.040.000   Lô góc
312 49,1 5.549.084   272.460.000   Lô góc
313 57,9 5.842.832   338.300.000  
314 39,9 5.842.105   233.100.000  
315 39,5 5.843.038   230.800.000  
316 57,2 5.842.657   334.200.000  
Tầng 4 401 57,2 5.227.273   299.000.000  
402 39,5 5.227.848   206.500.000  
403 39,9 5.228.070   208.600.000  
404 57,9 5.226.252   302.600.000  
405 57,9 5.226.252   302.600.000  
406 39,9 5.228.070   208.600.000  
407 39,9 5.228.070   208.600.000  
408 57,9 5.226.252   302.600.000  
409 49,1 4.964.766   243.770.000   Lô góc
410 38,2 4.966.361   189.715.000   Lô góc
411 38,2 4.966.361   189.715.000   Lô góc
412 49,1 4.964.766   243.770.000   Lô góc
413 57,9 5.226.252   302.600.000  
414 39,9 5.228.070   208.600.000  
415 39,5 5.227.848   206.500.000  
416 57,2 5.227.273   299.000.000  
Tổng cộng 2.229,2     10.637.045.000  


II. Điều kiện được mua căn hộ tại Khu chung cư Bãi Dâu:

  1. Hộ gia đình, cá nhân phải thuộc diện thu nhập thấp:

Có giấy xác nhân của địa phương nơi cư trú về đối tượng, thực trạng nhà ở và điều kiện thu nhập.

      2. Hộ gia đình phải thuộc diện khó khăn về nhà ở:

– Đối với trường hợp người nộp đơn đề nghị mua, thuê, thuê mua nhà ở chưa có nhà ở thuộc sở hữu của mình và chưa được thuê, mua hoặc thuê mua nhà ở xã hội, chưa được Nhà nước hỗ trợ nhà ở, đất ở dưới mọi hình thức (bao gồm cả vợ và chồng nếu đã đăng ký kết hôn) là các trường hợp:

+ Chưa có nhà ở và đang phải ở nhờ, thuê, mượn nhà ở của người khác hoặc có nhà ở nhưng đã bị Nhà nước thu hồi đất để phục vụ công tác giải phóng mặt bằng theo quyết định của cơ quan có thẩm quyền hoặc đã bị giải tỏa để cải tạo chung cư cũ bị hư hỏng, xuống cấp và không được bồi thường bằng nhà ở, đất ở khác;

+ Chưa được Nhà nước giao đất ở theo quy định của pháp luật về đất đai;

+ Chưa được mua, thuê, thuê mua nhà ở thuộc sở hữu nhà nước hoặc chưa được mua, thuê, thuê mua nhà ở xã hội tại các dự án khác;

+ Chưa được tặng nhà tình thương, nhà tình nghĩa

III. Hồ sơ thủ tục bán khu chung cư Bãi Dâu gồm có :

  • Thông báo về việc hướng dẫn và nhận hồ sơ đăng ký mua căn hộ thuộc công trình Nhà ở cho người thu nhập thấp tại khu chung cư Bãi Dâu.
  • Hướng dẫn làm hồ sơ đăng ký mua căn hộ thuộc công trình nhà ở cho người có thu nhập thấp tại khu chung cư Bãi Dâu.
  • Đơn đăng ký mua nhà ở thu nhập thấp.
  • Giấy xác nhận về đối tượng và thu nhập cá nhân.
  • Giấy xác nhận về hộ khẩu và thực trạng nhà ở của hộ gia đình, cá nhân để đăng ký mua nhà ở thu nhập thấp.Quy chế tiếp nhận và xử lý hồ sơ đăng ký mua căn hộ thuộc công trình nhà ở cho người có thu nhập thấp tại khu chung cư Bãi Dâu.

IV. Địa chỉ liên hệ:

Công ty TNHH MTV dịch vụ đấu giá Chuỗi Giá Trị – 78 Bến Nghé, phường Phú Hội, thành phố Huế, Số điện thoại: 02343.895.995, Website:chuoigiatri.com.vn hoặc Anh Hoàng: 0905.821.168.

 

 

KT. GIÁM ĐỐC

PHÓ GIÁM ĐỐC

 

 

 

Võ Văn Tùng

Chia sẻ bài viết NGAY!

  • Quảng cáo

  • Bài viết mới

  • Top