Đấu giá công trình xây dựng – Văn phòng làm việc, nhà kho và Siêu thị tọa lạc tại 92 Đinh Tiên Hoàng, phường Thuận Thành, thành phố Huế

anhlap 11/07/2017

THÔNG TIN

CÔNG TY TNHH MTV DỊCH VỤ ĐẤU GIÁ CHUỖI GIÁ TRỊ CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: 86/TB-DVĐG

Huế, ngày 06 tháng 07 năm 2017

THÔNG BÁO

Về việc đấu giá công trình xây dựng – Văn phòng làm việc, nhà kho và Siêu thị tọa lạc tại 92 Đinh Tiên Hoàng, phường Thuận Thành, thành phố Huế.

 

          Chi cục Thi hành án dân sự thành phố Huế phối hợp với Công ty TNHH MTV dịch vụ đấu giá Chuỗi Giá Trị tổ chức đấu giá công trình xây dựng – Văn phòng làm việc, nhà kho và Siêu thị tọa lạc tại 92 Đinh Tiên Hoàng, phường Thuận Thành, thành phố Huế.

      I. Giới thiệu tài sản đấu giá, tiền đặt trước:

 1. Tài sản đấu giá: Công trình xây dựng – Văn phòng làm việc, nhà kho và Siêu thị tọa lạc tại 92 Đinh Tiên Hoàng, phường Thuận Thành, thành phố Huế (không bao gồm giá trị quyền sử dụng đất), cụ thể như sau:
 • Thửa đất số: 17 Tờ bản đồ số: 21; diện tích: 473m2;
 • Địa chỉ: 92 Đinh Tiên Hoàng, Thuận Thành, thành phố Huế
 • Hình thức sử dụng: Riêng: 473m2, chung: không.
 • Mục đích sử dụng: Đất cơ sở sản xuất kinh doanh.
 • Thời hạn sử dụng đến ngày 22/6/2046.
 • Nguồn gốc sử dụng: Nhà nước cho thuê đất trả tiền hằng năm.
 • Công trình xây dựng khác: Văn phòng làm việc, nhà kho và siêu thị.

–  Diện tích xây dựng: 460  m2; Diện tích sàn hoặc công suất: 1131,6 m2.

–  Kết cấu: Tường gạch, khung bê tông cốt thép, mái tôn;

–  Số tầng: 03. Thời hạn sở hữu: đến ngày 22/6/2046.

Đặc điểm tài sản trên đất:

Số

TT

Tên tài sản ĐVT Số lượng CLCL (%)
1 Nhà 3 tầng: Văn phòng làm việc, nhà kho và siêu thị m2 1131,6
a Tầng 1: Móng BTCT, khung cột BTCT, trụ cột mặt trước có ốp đá granit, tường xây gạch sơn silicat, mặt trước vách kính cường lực, vách kính khung nhôm ngăn khu vực bán hàng và khu phụ trợ, cửa đi chính 2 cánh kính cường lực, 02 bộ cửa sắt xếp có bao che tôn và 01 bộ cửa cuốn tôn phía trước vách kính cường lực, 01 bộ cửa cuốn tôn ra vào đường luồng, cửa đi và cửa sổ khác khung nhôm kính, cầu thang lên tầng 2 BTCT, bậc cấp thang ốp gạch granit, lan can cầu thang bê tông sơn silicat, nền nhà lát gạch men granit, nền nhà vệ sinh lát gạch men nhám, bậc cấp mặt trước ốp đá granit, sàn BTCT, trần khu vực bán hàng thạch cao khung nổi m2 456,51 70%
b Tầng 2: khung cột BTCT, trụ cột mặt trước có ốp đá granit, tường xây gạch sơn silicat, mặt trước trên mái sảnh có vách kính khung nhôm, mặt trước hai bên 04 bộ cửa kính khung nhôm, tường nhà vệ sinh có ốp gạch men, tường trong khu vực phòng Gym dán giấy tường, tường nhà vệ sinh có ốp gạch men, cửa đi và cửa sổ khung nhôm kính, ngăn phòng tường xây và vách kính khung nhôm, có 02 cầu thang lên tầng 3: 01 cầu thang BTCT, bậc cấp cầu thang ốp đá granit, lan can cầu thang khung sắt, tay vịn cầu thang gỗ, 01 cầu thang BTCT, bật cấp cầu thang ốp đá granit, lan can cầu thang khung sắt, nền nhà lát gạch men granit, nền nhà vệ sinh lát gạch men nhám, sàn mái BTCT, trần khu vực phòng Gym thạch cao khung nổi m2 462,44 70%
c Tầng 3: Khung cột BTCT, tường xây gạch sơn silicat, mặt trước cửa kính khung nhôm, tường nhà vệ sinh có ốp gạch men, cửa đi và cửa sổ khung nhôm kính, ngăn phòng tường xây và vách kính khung nhôm, nền nhà lát gạch men granit, nền nhà vệ sinh lát gạch men nhám, sàn mái BTCT, trần tấm nhựa m2 212,65 65%
2 Mái che tầng 3 cột sắt hộp, vì kèo và xà gồ sắt hộp, nền xi măng, mái lợp tôn m2 50,75 50%

      2. Giá khởi điểm, tiền đặt trước:

     a. Giá khởi điểm : 3.926.754.270 đồng

(Bằng chữ: Ba tỷ, chín trăm hai mươi sáu triệu, bảy trăm năm mươi bốn ngàn, hai trăm bảy mươi đồng)

Giá khởi điểm trên đã bao gồm thuế giá trị gia tăng, thuế thu nhập cá nhân do chuyển nhượng quyền sử dụng đất, chưa bao gồm lệ phí trước bạ chuyển quyền sử dụng đất và chuyển quyền sở hữu tài sản.

b. Tiền đặt trước: 780.000.000 đồng

Khách hàng nộp tiền đặt trước bằng cách chuyển khoản vào tài khoản số Số tài khoản: 55110003443345 tại Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam – Chi nhánh Thừa thiên Huế.

II. NGƯỜI ĐƯỢC THAM GIA ĐẤU GIÁ:

Tổ chức, cá nhân, hộ gia đình thuộc đối tượng được Nhà nước cho thuê đất theo Luật Đất đai năm 2013.

* Ghi chú: Trước khi mở cuộc bán đấu giá 01 ngày làm việc, người phải thi hành án có quyền nhận lại tài sản nếu nộp đủ tiền thi hành án và thanh toán các chi phí thực tế, hợp lý đã phát sinh từ việc cưỡng chế thi hành án, tổ chức bán đấu giá. Căn cứ Khoản 5 Điều 101 Luật Thi hành án dân sự quy định.

III. ĐIỀU KIỆN ĐƯỢC ĐĂNG KÝ THAM GIA ĐẤU GIÁ:

Các đối tượng quy định tại Mục II nêu trên được đăng ký tham gia đấu giá khi có đủ các điều kiện sau:

– Có đơn đề nghị được tham gia đấu giá theo mẫu do đơn vị thực hiện cuộc đấu giá phát hành, trong đó có nội dung cam kết sử dụng đất đúng mục đích, đúng quy hoạch và đúng các quy định của Luật Đất đai năm 2013;

– Phải thực hiện đầy đủ các thủ tục hồ sơ đăng ký tham gia đấu giá (chi tiết được ghi trong mẫu đơn được phát hành) và nộp các khoản tiền đặt trước, phí tham gia đấu giá theo quy định.

       IV.  TIỀN MUA HỒ SƠ ĐẤU GIÁ, BƯỚC GIÁ:

 1. Tiền mua hồ sơ đấu giá: 500.000 đồng/hồ sơ.

      2. Bước giá: 80.000.000 đồng

      V. THỜI GIAN THAM KHẢO, CÁCH THỨC ĐĂNG KÝ THAM GIA ĐẤU GIÁ, MUA, NỘP HỒ SƠ ĐẤU GIÁ VÀ NHẬN TIỀN ĐẶT TRƯỚC:

 1. Thời gian, địa điểm xem tài sản:Từ ngày ra thông báo cho đến hết ngày 18/08/2017 tại 92 Đinh Tiên Hoàng, phường Thuận Thành, thành phố Huế.

      2. Thời gian, địa điểm tham khảo, mua hồ sơ:Từ ngày ra thông báo cho đến 11 giờ 00 ngày 18/08/2017 tại Công ty TNHH MTV dịch vụ đấu giá Chuỗi Giá Trị.

     3. Cách thức Đăng ký tham gia đấu giá: Tổ chức, cá nhân đăng ký tham gia đấu giá thông qua việc nộp hồ sơ tham gia đấu giá hợp lệ tại trụ sở Công ty TNHH MTV dịch vụ đấu giá Chuỗi Giá Trị.

    4. Thời gian, địa điểmnộp hồ sơ tham gia đấu giá và tiền đặt trước:Từ 08 giờ 00 ngày 16/08/2017 cho đến 11 giờ 00 ngày 18/08/2017 tại Công ty TNHH MTV dịch vụ đấu giá Chuỗi Giá Trị.

VI. THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM TỔ CHỨC ĐẤU GIÁ:

    1. Thời gian tổ chức đấu giá: 08 giờ 00 ngày 21/08/2017

    2 .Địa điểm tổ chức đấu giá: tại Hội trường Công ty TNHH MTV dịch vụ đấu giá Chuỗi Giá Trị.

VII. HÌNH THỨC ĐẤU GIÁ, PHƯƠNG THỨC ĐÁU GIÁ:

 1. Hình thức đấu giá: Đấu giá bằng cách bỏ phiếu kín trực tiếp tại cuộc đấu giá theo từng vòng đấu, liên tục cho đến khi không còn người yêu cầu đấu giá tiếp, người có mức giá trả cao nhất là người trúng đấu giá.
 2. Phương thức đấu giá: Phương thức trả giá lên.

VIII. ĐỊA CHỈ LIÊN HỆ:

– Chi cục Thi hành án dân sự thành phố Huế – Khu quy hoạch Nam Vỹ Dạ, phường Vỹ Dạ, thành phố Huế.

Công ty TNHH MTV dịch vụ đấu giá Chuỗi Giá Trị – 78 Bến Nghé, phường Phú Hội, thành phố Huế, Số điện thoại: 02343.895.995, Website:chuoigiatri.com.vn

 

Nơi nhận:

Cổng TTĐT tỉnh Thừa Thiên Huế;

– Chi cục thi hành án dân sự thành phố Huế;

– Viện kiểm sát nhân dân Tp Huế;

– UBND phường Thuận Thành;

– NH TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam;

– Hợp tác xã thương mại dịch vụ Thuận Thành;

– Văn phòng ĐKĐĐ tỉnh Thừa Thiên Huế;

– Người có quyền, lợi ích liên quan;

– Niêm yết công khai nơi có tài sản BĐG;

– Niêm yết công khai tại TTĐG;

– Người tham gia đấu giá;

– Lưu VT; Hs.

  KT. GIÁM ĐỐC

PHÓ GIÁM ĐỐC

 

 

Võ Văn Tùng

 

Chia sẻ bài viết NGAY!

 • Quảng cáo

 • Bài viết mới

 • Top