Thông báo đấu giá tài sản nhà cửa, vật kiến trúc tại thửa đất số 278, tờ bản đồ số 36, địa chỉ 01 đường Nguyễn Văn Linh, phường Hương Sơ, thành phố Huế

anhlap 15/01/2018

THÔNG TIN

CÔNG TY TNHH MTV DỊCH VỤ ĐẤU GIÁ CHUỖI GIÁ TRỊ CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: 202/TB-DVĐG

Huế, ngày 12 tháng 12 năm 2017

THÔNG BÁO

Về việc đấu giá tài sản nhà cửa, vật kiến trúc tại thửa đất số 278, tờ bản đồ số 36, địa chỉ 01 đường Nguyễn Văn Linh, phường Hương Sơ, thành phố Huế.

 

       Chi cục Thi hành án dân sự thành phố Huế phối hợp với Công ty TNHH MTV dịch vụ đấu giá Chuỗi Giá Trị tổ chức đấu giá tài sản Nhà cửa, vật kiến trúc tại Trung tâm Đào tạo và Giáo dục định hướng lao động xuất khẩu thuộc thửa đất số 278, tờ bản đồ số 36, địa chỉ 01 đường Nguyễn Văn Linh, phường Hương Sơ, thành phố Huế

       I. Giới thiệu tài sản đấu giá, tiền đặt trước:

       1. Tài sản đấu giá: Nhà cửa, vật kiến trúc tại Trung tâm Đào tạo và Giáo dục định hướng lao động xuất khẩu thuộc thửa đất số 278, tờ bản đồ số 36, địa chỉ 01 đường Nguyễn Văn Linh, phường Hương Sơ, thành phố Huế (không bao gồm giá trị quyền sử dụng đất), cụ thể như sau:

– Thửa đất số 278, tờ bản đồ số 36

– Địa chỉ: 01 Nguyễn Văn Linh, phường Hương Sơ, thành phố Huế.

– Diện tích 2.789m2

– Mục đích sử dụng đất: Đất cơ sở giáo dục – đào tạo không kinh doanh.

– Nguồn gốc sử dụng: Nhà nước giao đất không thu tiền sử dụng đất.

– Thời hạn thuê: đến 10/06/2053.

 Đặc điểm nhà cửa, vật kiến trúc:

– Khối nhà chính 03 tầng

+ Khối nhà A: Khu nội trú và gara xe, móng BTCT, khung cột BTCT, tường xây gạch sơn silicat, tường vệ sinh có ốp gạch men, cửa đi khung nhôm kính, cửa sổ khung nhôm kính lật, cầu thang BTCT, bậc cấp cầu thang trát granite, lan can cầu thang khung gỗ nhóm 2, nền láng gạch men, nền phòng vệ sinh lát gạch men nhám, sàn mái BTCT, trên mái BTCT tầng 3 có mái che tôn, mái che trước tầng 2 có chừa ô cửa trời.

+ Khối nhà B: Khu văn phòng và lớp học, móng BTCT, khung cột BTCT, tường ngoài xây gạch sơn silicat, tường ngăn trong xây gạch lửng sơn silicat, trên có vách ngăn khung gỗ nhóm 2 pano kính mờ, tường vệ sinh có ốp gạch men, mặt trước tầng 1 cửa đi 4 cánh khung gỗ nhóm 2 pano gỗ kính có khung ngoại, có ô cửa gỗ kính lật trên cửa, cửa sổ 4 cánh khung gỗ nhóm 2 gỗ kính có khung ngoại, có ô cửa gỗ kính lật trên cửa, cửa ngoài khung gỗ nhóm 2 kính lật, cầu thang BTCT, bậc cấp cầu thang trát granite, lan can cầu thang gỗ nhóm 2, nền láng gạch men, nền phòng vệ sinh lát gạch men nhám, bậc cấp trước nhà ốp đá gnanit, sàn mái BTCT, trên mái BTCT tầng 3 có mái che tôn.

–  Nhà căn tin: móng cột BTCT, móng tường xây gạch, cột ống sắt tròn φ100, vì kèo sắt V liên kết hàn, xà gồ sắt hộp, tường xây gạch quét vôi, cửa đi 2 cánh khung gỗ pano gỗ kính có khung ngoại, cửa sổ 2 cánh pano kính có khung ngoại, nền nhà lát gạch men, nền hiên láng xi măng, mái lợp tôn sóng.

– Nhà kho: móng xây gạch, móng tường xây gạch, cửa sắt xếp lùa, nền xi măng, kết cấu đỡ mái sắt, mái tôn sóng một mái dốc.

Chái nhà: móng cột BTCT, móng tường xây gạch, tường xây gạch quét vôi, cửa đi chỉ có khung ngoại không có cánh cửa, nền nhà lát gạch men, kèo và xà gồ sắt hộp, mái lợp tôn sóng một mái dốc.

– Công trình phụ trợ:

          + Hệ thống sân vườn, thoát nước, đường nội bộ: Sân đường nội bộ bê tông sạn ngang. Mương thoát nước đáy bê tông, thành xây gạch, nắp đậy tấm đan bê tông. Hệ thống bồn hoa, cây cảnh.

          + Tường chắn đất, tường rào và cổng ngõ: Trụ và xà, dầm, giằng móng BTCT, khoảng cách trụ 5m. Tường rào phía nam và phía tây xây blo dài 105m cao 2,5m. Tường rào phía đông và phía bắc lắp khung sắt φ2cm x 2cm và 40cm x 80cm, dài 103m cao 2,5m.

          + Cổng sắt làm bằng sắt hộp φ2cm x 2cm và 40cm x 80cm.

          + Cổng chính: Cửa đẩy, rộng 6m cao 2,5m.

          + Cửa phụ rộng 1m cao 2,5m.

– San nền

– Phần thiết bị:

          + Trạm biến áp 50KVA và đường dây cáp ngầm

          + Hệ thống PCCC gồm máy bơm điện, dụng cụ chữa cháy và hệ thống cung cấp nước chữa cháy cho cả 02 tòa nhà

     2. Giá khởi điểm, tiền đặt trước:

     – Giá khởi điểm của giá trị tài sản trên đất:  4.164.229.763  đồng. (Bốn tỷ, một trăm sáu mươi bốn triệu, hai trăm hai mươi chín ngàn, bảy trăm sáu mươi ba đồng)

     Giá khởi điểm trên đã bao gồm thuế giá trị gia tăng, thuế thu nhập cá nhân do chuyển nhượng tài sản gắn liền với đất, chưa bao gồm lệ phí trước bạ chuyển quyền sử dụng đất và chuyển quyền sở hữu tài sản.

     – Tiền đặt trước    : 500.000.000 đồng  (Năm trăm triệu đồng).

     II. NGƯỜI ĐƯỢC THAM GIA ĐẤU GIÁ:

     Tổ chức, cá nhân, hộ gia đình thuộc đối tượng được Nhà nước cho thuê đất theo Luật Đất đai năm 2013.

     III. ĐIỀU KIỆN ĐƯỢC ĐĂNG KÝ THAM GIA ĐẤU GIÁ:

     Các đối tượng quy định tại Mục II nêu trên được đăng ký tham gia đấu giá khi có đủ các điều kiện sau:

     – Có đơn đề nghị được tham gia đấu giá theo mẫu do đơn vị thực hiện cuộc đấu giá phát hành, trong đó có nội dung cam kết sử dụng đất đúng mục đích, đúng quy hoạch và đúng các quy định của Luật Đất đai năm 2013;

      – Phải thực hiện đầy đủ các thủ tục hồ sơ đăng ký tham gia đấu giá (chi tiết được ghi trong mẫu đơn được phát hành) và nộp các khoản tiền đặt trước, phí tham gia đấu giá theo quy định.

      IV.  TIỀN MUA HỒ SƠ ĐẤU GIÁ, BƯỚC GIÁ:

      1. Tiền mua hồ sơ đấu giá: 500.000 đồng/hồ sơ.

      2. Bước giá: 100.000.000 đồng.

      V. THỜI GIAN THAM KHẢO, CÁCH THỨC ĐĂNG KÝ THAM GIA ĐẤU GIÁ, MUA, NỘP HỒ SƠ ĐẤU GIÁ VÀ NHẬN TIỀN ĐẶT TRƯỚC:

      1.Thời gian, địa điểm xem tài sản:Từ ngày ra thông báo cho đến 17h00 ngày 24/01/2018 tại 01 Nguyễn Văn Linh, phường Hương Sơ, thành phố Huế.

      2. Thời gian, địa điểm tham khảo, mua, nộp hồ sơ, nhận hồ sơ đăng ký tham gia đấu giá:Từ ngày ra thông báo cho đến 17h00 ngày 24/01/2018 tại Công ty TNHH MTV dịch vụ đấu giá Chuỗi Giá Trị.

      3. Cách thức Đăng ký tham gia đấu giá: Tổ chức, cá nhân đăng ký tham gia đấu giá thông qua việc nộp hồ sơ tham gia đấu giá hợp lệ tại Công ty TNHH MTV dịch vụ đấu giá Chuỗi Giá Trị.

      4. Thời gian, địa điểmnộp tiền đặt trước:Từ 08h00 ngày 22/01/2018 cho đến 17h00 ngày 24/01/2018 tại Công ty TNHH MTV dịch vụ đấu giá Chuỗi Giá Trị.

    Khách hàng nộp tiền đặt trước bằng cách chuyển khoản vào tài khoản:

    Số tài khoản: 55110003443345 tại Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam – Chi nhánh Thừa Thiên Huế.

    Số tài khoản 118000137557 tại Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam – Chi nhánh Nam Thừa Thiên Huế

     VI. THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM TỔ CHỨC ĐẤU GIÁ:

     Thời gian tổ chức đấu giá: 08h30 ngày 26/01/2018.

     Địa điểm tổ chức đấu giá: tại Hội trường Công ty TNHH MTV dịch vụ đấu giá Chuỗi Giá Trị.

     VII. HÌNH THỨC ĐẤU GIÁ, PHƯƠNG THỨC ĐÁU GIÁ:

  1. Hình thức đấu giá: Đấu giá bằng cách bỏ phiếu kín trực tiếp tại cuộc đấu giá theo từng vòng đấu, liên tục cho đến khi không còn người yêu cầu đấu giá tiếp, người có mức giá trả cao nhất là người trúng đấu giá.
  2. Phương thức đấu giá: Phương thức trả giá lên.

     VIII. ĐỊA CHỈ LIÊN HỆ:

    – Chi cục Thi hành án dân sự thành phố Huế – Khu quy hoạch Nam Vỹ Dạ, phường Vỹ Dạ, thành phố Huế.

     – Công ty TNHH MTV dịch vụ đấu giá Chuỗi Giá Trị – 78 Bến Nghé, phường Phú Hội, thành phố Huế, Số điện thoại: 0234.3895995, Website:chuoigiatri.com.vn

 

 

Nơi nhận:

Cổng TTĐT tỉnh Thừa Thiên Huế;

– Chi cục thi hành án dân sự thành phố Huế;

– Viện kiểm sát nhân dân Tp Huế;

– UBND phường Hương Sơ;

– NH NNo&PT Nông thôn VN – CN T.T.Huế;

– TT ĐT&GT định hướng lao động XK;

– Văn phòng ĐKĐĐ tỉnh Thừa Thiên Huế;

– Người có quyền, lợi ích liên quan;

– Niêm yết công khai nơi có tài sản BĐG;

– Niêm yết công khai tại CTY DVĐG;

– Người tham gia đấu giá;

– Lưu VT; Hs.

KT. GIÁM ĐỐC

PHÓ GIÁM ĐỐC

 

 

 

Võ Văn Tùng

 

Chia sẻ bài viết NGAY!

  • Quảng cáo

  • Bài viết mới

  • Top