Thông báo đấu giá quyền sử dụng đất 20 lô đất tại khu xen ghép tổ 9, phường Phú Bài, thị xã Hương Thủy

anhlap 23/10/2017

THÔNG TIN

CÔNG TY TNHH MTV DỊCH VỤ ĐẤU GIÁ CHUỖI GIÁ TRỊ CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số:159/TB-DVĐG

Huế, ngày 23 tháng 10 năm 2017

THÔNG BÁO

Đấu giá quyền sử dụng đất 20 lô đất tại khu xen ghép tổ 9, phường Phú Bài, thị xã Hương Thủy, tỉnh Thừa Thiên Huế.

 

Trung tâm Phát triển quỹ đất thị xã Hương Thủyphối hợp với Công ty TNHH MTV dịch vụ đấu giá Chuỗi Giá Trị tổ chức đấu giá quyền sử dụng đất 20 lô đất tại Khu xen ghép tổ 9, phường Phú Bài, thị xã Hương Thủy, tỉnh Thừa Thiên Huế, cụ thể như sau:

I. ĐẶC ĐIỂM QUỸ ĐẤT ĐẤU GIÁ:

1. Tên quỹ đất: 20 lô đất tại Khu xen ghép tổ 9, phường Phú Bài, thị xã Hương Thủy, tỉnh Thừa Thiên Huế;

2. Diện tích quỹ đất: 3.235,4 m2;

3. Mục đích sử dụng đất: Đất ở tại nông thôn;

4. Thời hạn sử dụng đất: Lâu dài;

5. Thông số quy hoạch: Thực hiện theo QH phân lô đã được UBND thị xã Hương Thủy phê duyệt.

6. Hình thức sử dụng đất: Giao đất có thu tiền sử dụng đất.

II. MỨC GIÁ KHỞI ĐIỂM ĐỂ ĐẤU GIÁ QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT:

– Mức giá khởi điểm để đấu giá quyền sử dụng đất căn cứ theo Quyết định số 2173/QĐ-UBND ngày 20/9/2017 của UBND tỉnh Thừa Thiên Huế và Quyết định số 2966/QĐ-UBND ngày 11/10/2017 của UBND thị xã Hương Thủy về việc phê duyệt mức giá khởi điểm, tiền đặt trước và bước giá để đấu giá cấp quyền sử dụng đất các lô đất tại khu xen ghép tổ 9, phường Phú Bài, thị xã Hương Thủy, tỉnh Thừa Thiên Huế; cụ thể như sau:

STT Ký hiệu lô đất Diện tích (m2) Khu vực/ vị trí Đơn giá khởi điểm

(Đồng/lô)

Giá khởi điểm (Đồng/lô) Tiền đặt trước (Đồng/lô) Bước giá        đồng/lô)  
 
1 ODT158 184,75 Vị trí 1, 2  mặt tiền đường đi rộng 8,5 m (tuyến đường còn lại) và đường đi rộng 8,5 m 1.300.000 240.175.000 36.000.000 12.000.000  
2 ODT159 157,50 Vị trí 1, mặt tiền đường đi rộng 8,5 m (tuyến đường còn lại) 1.200.000 189.000.000 28.300.000 10.000.000  
3 ODT160 157,90 1.200.000 189.480.000 28.400.000 10.000.000  
4 ODT161 158,40 1.200.000 190.080.000 28.500.000 10.000.000  
5 ODT162 158,90 1.200.000 190.680.000 28.600.000 10.000.000  
6 ODT163 159,40 Vị trí 1, mặt tiền đường đi rộng 8,5 m (tuyến đường còn lại) 1.200.000 191.280.000 28.600.000 10.000.000  
7 ODT164 159,80 1.200.000 191.760.000 28.700.000 10.000.000  
8 ODT165 160,30 1.200.000 192.360.000 28.800.000 10.000.000  
9 ODT166 160,80 1.200.000 192.960.000 28.900.000 10.000.000  
10 ODT167 161,30 1.200.000 193.560.000 29.000.000 10.000.000  
11 ODT173 184,75 Vị trí 1, 2  mặt tiền đường đi rộng 15 m (tuyến đường còn lại) và đường đi rộng 8,5 m 1.300.000 240.175.000 36.000.000 12.000.000  
12 ODT174 157,50 Vị trí 1 mặt tiền đường đi rộng 15 m (các tuyến đường còn lại) 1.200.000 189.000.000 28.300.000 10.000.000  
13 ODT175 157,50 1.200.000 189.000.000 28.300.000 10.000.000  
14 ODT176 157,90 1.200.000 189.480.000 28.400.000 10.000.000  
15 ODT177 158,90 1.200.000 190.680.000 28.600.000 10.000.000  
16 ODT178 159,00 1.200.000 190.800.000 28.600.000 10.000.000  
17 ODT179 159,40 1.200.000 191.280.000 28.600.000 10.000.000  
18 ODT180 159,80 1.200.000 191.760.000 28.700.000 10.000.000  
19 ODT181 160,30 1.200.000 192.360.000 28.800.000 10.000.000  
20 ODT182 161,30 1.200.000 193.560.000 29.000.000 10.000.000  

– Giá khởi điểm để tổ chức đấu giá quyền sử dụng đất đã bao gồm lệ phí trước bạ về đất theo qui định.

III. NGƯỜI ĐƯỢC THAM GIA ĐẤU GIÁ:

Hộ gia đình, cá nhân thuộc đối tượng được Nhà nước giao đất có thu tiền sử dụng đất theo quy định tại Điều 55 của Luật Đất đai năm 2013 có nhu cầu sử dụng đất theo mục đích sử dụng đất và cam kết sử dụng đất đúng mục đích, đúng quy hoạch đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt, đúng các quy định của Luật Đất đai 2013;

Trong mỗi lô đất thì (01) một hộ gia đình chỉ được một cá nhân tham gia đấu giá (theo hộ khẩu).

IV. ĐIỀU KIỆN ĐƯỢC ĐĂNG KÝ THAM GIA ĐẤU GIÁ:

Các đối tượng quy định tại Mục III nêu trên được đăng ký tham gia đấu giá khi có đủ các điều kiện sau:

– Có đơn đề nghị được tham gia đấu giá theo mẫu do đơn vị thực hiện cuộc đấu giá phát hành, trong đó có nội dung cam kết sử dụng đất đúng mục đích, đúng quy hoạch và đúng các quy định của Luật Đất đai năm 2013;

– Phải thực hiện đầy đủ các thủ tục hồ sơ đăng ký tham gia đấu giá (chi tiết được ghi trong mẫu đơn được phát hành) và nộp các khoản tiền đặt trước, phí tham gia đấu giá theo quy định.

V. PHÍ THAM GIA ĐẤU GIÁ:

STT Giá trị quyền sử dụng đất theo giá khởi điểm Mức thu (đồng/lô)
1 Từ 200 triệu đồng trở xuống 100.000
2 Từ trên 200 triệu đồng đến 500 triệu đồng 200.000

VI. THỜI GIAN THAM KHẢO, CÁCH THỨC ĐĂNG KÝ THAM GIA ĐẤU GIÁ, MUA, NỘP HỒ SƠ ĐẤU GIÁ VÀ NHẬN TIỀN ĐẶT TRƯỚC:

1. Thời gian, địa điểm xem tài sản:Từ ngày ra thông báo cho đến 17h00 ngày 22/11/2017 tại Khu xen ghép tổ 9, phường Phú Bài, thị xã Hương Thủy.

2. Thời gian, địa điểm tham khảo, muanộp hồ sơ đấu giá:Từ ngày ra thông báo cho đến 17h00 ngày 22/11/2017 tại Công ty TNHH MTV dịch vụ đấu giá Chuỗi Giá Trị.

3. Cách thức Đăng ký tham gia đấu giá: Hộ gia đình, cá nhân đăng ký tham gia đấu giá thông qua việc nộp hồ sơ tham gia đấu giá hợp lệ tại trụ sở Công ty TNHH MTV dịch vụ đấu giá Chuỗi Giá Trị hoặc trụ sở UBND phường Phú Bài.

4. Thời gian, địa điểm nộp hồ sơ tham gia đấu giá và tiền đặt trước:

 Từ 08h00 ngày 20/11/2017 cho đến 17h00 ngày 22/11/2017tại Công ty TNHH MTV dịch vụ đấu giá Chuỗi Giá Trị.

– Từ 08h00 đến 11h00 ngày 22/11/2017 tại Trung tâm phát triển quỹ đất thị xã Hương Thủy.

Khách hàng nộp tiền đặt trước bằng cách chuyển khoản vào tài khoản:

– Số tài khoản: 55110003443345 tại Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam – Chi nhánh Thừa Thiên Huế.

– Số tài khoản 118000137557 tại Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam – Chi nhánh Nam Thừa Thiên Huế

VII. THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM TỔ CHỨC ĐẤU GIÁ:

Thời gian tổ chức đấu giá: 08h00 ngày 23/11/2017.

Địa điểm tổ chức đấu giá:tại Hội trường UBND phường Phú Bài.

VIII. HÌNH THỨC ĐẤU GIÁ, PHƯƠNG THỨC ĐẤU GIÁ:

1. Hình thức đấu giá: Đấu giá bằng cách bỏ phiếu kín trực tiếp tại cuộc đấu giátheo từng vòng đấu, liên tục cho đến khi không còn người yêu cầu đấu giá tiếp, người có mức giá trả cao nhất là người trúng đấu giá.

2. Phương thức đấu giá: Phương thức trả giá lên.

IX. ĐỊA CHỈ LIÊN HỆ:

– Trung tâm Phát triển quỹ đất thị xã Hương Thủy – Phường Phú Bài, thị xã Hương Thủy, tỉnh TT Huế, số điện thoại: 02343.955.565.

Công ty TNHH MTV dịch vụ đấu giá Chuỗi Giá Trị – 78 Bến Nghé, phường Phú Hội, thành phố Huế, Số điện thoại: 02343.895995, Website:chuoigiatri.com.vn

Nơi nhận:

Cổng TTĐT tỉnh Thừa Thiên Huế;

– Đài TRT Huế;                                                                             

– Báo Thừa Thiên Huế;

– Cục Quản lý công sản- Bộ

Tài Chính (http://taisancong.vn);

– UBND thị xã Hương Thủy;

– Trung tâm Phát triển quỹ đất thị xã Hương Thủy;                                 

– UBND phường Phú Bài;

– Niêm yết công khai nơi có tài sản BĐG;

– Niêm yết công khai tại TTĐG;

– Người tham gia đấu giá;

– Lưu VT; Hs.

KT. GIÁM ĐỐC

PHÓ GIÁM ĐỐC

 

 

 

Võ Văn Tùng

Chia sẻ bài viết NGAY!

  • Quảng cáo

  • Bài viết mới

  • Top